Aanmelden

Welkom bij ons Support Center

Voor hulp met integratie en live campagnes.

Welkom bij ons Support Center. Voor hulp met integratie en live campagnes.

Ik heb een wijzigingsverzoek ingediend voor een van mijn bestaande budgetten of IO's. Waarom is mijn nieuwe startbedrag anders dan het bedrag dat ik heb aangevraagd?

Het verschil tussen het budgetbedrag dat u heeft aangevraagd en uw nieuwe startbedrag wordt veroorzaakt door het geld dat u al had uitgegeven op de dag van het verzoek.

Elke keer dat u ons de opdracht geeft om een budget aan te passen, beëindigen we het oude budget en maken we een nieuw budget aan. Deze wijziging wordt met terugwerkende kracht vanaf 00:00 uur toegepast op de dag dat u het verzoek heeft ingediend. Daardoor is het bedrag dat u die dag heeft uitgegeven al toegewezen aan het nieuwe budget in plaats van uw bestaande IO. Deze toewijzing gaat automatisch en daardoor kan uw nieuwe budget een hoger startbedrag hebben dan het bedrag dat u heeft aangevraagd.

Gebruiksvoorbeelden:

1. U vraagt een vermindering van € 1000 aan voor een gelimiteerd budget

 • Het resterende bedrag van uw gelimiteerde budget is € 7500
 • Uw account strategist zal uw huidige gelimiteerde budget sluiten en een nieuw budget maken met het resterende bedrag, minus € 1000
 • Sinds 00:00 op de dag dat u het verzoek heeft ingediend, had u al € 300 uitgegeven
 • Uw nieuwe startbudget geeft het bedrag weer

Nieuw startbudget = € 7500 - € 1000 + € 300 = € 6800 (beschikbaar budget = € 6500)

2. U vraagt een nieuwe einddatum aan voor uw budget

 • Het resterende bedrag van uw budget is € 7500
 • Uw account strategist zal uw huidige budget sluiten en een nieuw budget maken met een nieuwe einddatum en het resterende bedrag van € 7500
 • Op de dag dat u het verzoek heeft ingediend, had u al € 300 uitgegeven

Nieuw startbudget = € 7500 + € 300 = € 7800 (beschikbaar budget = € 7500)

3. U vraagt een IO-overdracht aan tussen bestaande budgetten

 • U wilt een IO-overdracht met een resterend bedrag van € 7.500 van budget A naar budget B
 • Uw account strategist zal het IO-budget sluiten en een nieuwe IO van € 7500 openen onder budget B
 • Op de dag dat u het verzoek heeft ingediend, had u al € 300 uitgegeven

Uw nieuwe IO in budget B heeft een startbudget van € 7500 + € 300 = € 7800 (beschikbaar budget = € 7500)

4. U wilt uw maandelijks terugkerende budget verlagen met € 1000

 • Het resterende bedrag van uw maandelijks terugkerende budget is € 7500
 • Uw account strategist sluit uw huidige terugkerende budget en maakt een nieuw tijdelijk gelimiteerd budget aan voor de huidige maand met het resterende bedrag, minus € 1000.
 • Op de dag dat u het verzoek heeft ingediend, had u al € 300 uitgegeven.

Uw nieuwe gelimiteerde budget voor de huidige maand heeft een startbudget van € 7500 - € 1000 + € 300 = € 6800 (beschikbaar budget = € 6500). 

Uw account strategist maakt bovendien een nieuw maandelijks terugkerend budget aan met het gereduceerde bedrag; dat budget gaat de volgende maand in.

5. U wilt een maandelijks budget beëindigen

 • Het resterende bedrag van uw maandelijks budget is € 7500
 • Op de dag dat u het verzoek heeft ingediend, had u al € 300 uitgegeven.
 • Uw account strategist maakt een nieuw gelimiteerd budget aan van € 300 voor dezelfde dag

 

Voor vragen over budgetten en IOs kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met uw account strategist. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk