Aanmelden

Welkom bij ons Support Center

Voor hulp met integratie en live campagnes.

Welkom bij ons Support Center. Voor hulp met integratie en live campagnes.

Product ID is not displayable in banner

Product-ID niet weer te geven in de banner

 

Overzicht:

U kunt deze fout krijgen op pagina's, waar u de Criteo OneTag heeft geïmplementeerd, op een Listing tag, de Product tag, de Winkelwagen tag of de Sales tag.

Als u een pagina doorbladert waar de Criteo OneTag correct is geïmplementeerd, met een product-ID ingevuld en de ID overeenkomt met uw feed en u dit bericht krijgt in de console van het debuggen, betekent dit dat dit specifieke product is ingesteld als "niet aan te bevelen" in uw feed.

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  1. U kunt dit product met "Non Recommendable" instellen in uw feed om het uit te sluiten in de retargeting

Oplossing:

Als u het product in uw feed heeft ingesteld op "Non Recommendable", dan kunt u de waarschuwing negeren.

 

Als dit niet het geval is en u wilt dit product aanbevelen en dat het wordt getoond in de banners, dient u de waarde in de feed te wijzigen.

Om dit te doen, opent u het bestand dat u als feed hebt opgegeven en controleer of de waarde in de kolom "recommendable" op 1 is ingesteld:

  • Als de waarde op 1 ingesteld is, betekent dit dat het product aanbevolen kan worden en door onze aanbevelingsmachine wordt meegenomen en weergegeven.
  • Als de waarde op 0 is ingesteld, betekent dit dat het product niet kan worden aanbevolen en niet door onze aanbevelingsmachine wordt meegenomen en weergegeven.

 

 

  1. Het product is in uw feed niet op voorraad en is daarom ingesteld op "Non Recommendable" zodat het niet in de banner verschijnt terwijl het niet op voorraad is.

Oplossing:

Als u het product in uw feed hebt ingesteld op "Out of stock", dan kunt u de waarschuwing negeren.

Als dat niet het geval is en uw product wel op voorraad is, dient u de waarde in de feed te wijzigen.

Om dit te doen, opent u het bestand dat u als feed hebt opgegeven en controleer of de waarde in de kolom "inStock" op 1 is ingesteld:

  • Als de waarde op 1 ingesteld is, betekent dit dat het product op voorraad is en weergegeven wordt.
  • Als de waarde op 0 ingesteld is, betekent dit dat het product niet op voorraad is en niet wordt weergegeven.

 

  1. Het product in de feed mist één of meer verplichte kenmerken en als gevolg daarvan is het door ons systeem aangemerkt als niet aan te bevelen.

Oplossing:

 

Als het product één of meer verplichte kenmerken ontbreekt, dient u uw feed bij te werken om deze ontbrekende kenmerken in te vullen voor het product

 

  1. Het product was voorheen in de feed opgenomen maar is verwijderd. Als een product voorheen wel is opgenomen in de feed maar nu niet meer, wordt het ingesteld op "Non Recommendable" om te voorkomen dat het in banners verschijnt.

Oplossing:

Als het product voorheen in de feed was opgenomen en nu opzettelijk is verwijderd, dan kunt u de fout negeren.

Als het product niet opzettelijk uit de feed is verwijderd, dient u de feed bij te werken en voeg het product toe.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk