Aanmelden

Welkom bij ons Support Center

Voor hulp met integratie en live campagnes.

Welkom bij ons Support Center. Voor hulp met integratie en live campagnes.

Criteo woordenlijst

 

Doelgroep Een doelgroep is een groep mensen of gebruikers die een bepaalde website bezoeken of die worden bereikt door een specifieke advertentiecampagne.
Ave. Cart:
Average Cart
De gemiddelde waarde van de winkelwagen van een gebruiker die de site heeft bezocht na op een Criteo advertentie te hebben geklikt.
Biedingsalgoritmen Om inventaris zo efficiënt mogelijk aan te kopen, gebruiken we biedingsalgoritmen om de verwachte winst op een advertentie te berekenen met behulp van wiskundige formules en geavanceerde waarschijnlijkheidsberekeningen - dit alles binnen een bepaalde tijdlimiet.

Com. Win %:
Competition Win %

Het percentage weergaven die een adverteerder wint bij geautomatiseerde biedingen tegenover alle andere adverteerders die Criteo gebruiken.
Conv. Rate PV:
Conversion Rate Post View
Het percentage gebruikers die een aankoop doen op de website van de adverteerder nadat ze een Criteo banner hebben gezien. Conv. cijfer CC = aankopen / klikken
Conversiecijfer Het conversiecijfer is het percentage mensen die op een advertentie hebben geklikt en de gewenste actie hebben voltooid.
Cookies Een gegeven opgeslagen in de webbrowser van een gebruiker. Wanneer een gebruiker de website van een adverteerder van Criteo bezoekt, plaatsen wij een cookie in de browser van de gebruiker om informatie over hem te verzamelen (bijvoorbeeld naar welke producten hij heeft gekeken). Met cookies kunnen we onze gebruikers herkennen en hen met een gepersonaliseerde advertentie bedienen.
COS:
Cost Of Sales
Het effectieve ROI van Criteo campagnes wordt gemeten door het delen van het post-click gegenereerde rendement door de kosten van de campagne: COS = Rendement / PC-verkopen
CPA:
Cost Per Acquisition

Het bedrag dat een adverteerder besteedt aan de actie van de gebruiker, dat wil zeggen een aankoop, het verzenden van een formulier, etc.

CPC:
Cost Per Click
De uit Criteo advertenties gegenereerde kosten per klik voor een adverteerder.
CPM:
Cost per Thousand Impressions
Kosten per duizend beelden (kostenpromillage). Criteo betaalt uitgever-partners op basis van kostenpromillages: voor elke duizend uitgebrachte beelden op de website van de partner. (Rendement/beelden) x 1000.
CPO:
Cost Per Order
De kosten voor een adverteerder per verkoop: totale uitgaven / aantal verkopen.
CTR:
Click Through Rate
Het percentage van de gebruikers dat op een advertentie klikt na deze te hebben gezien. De doorklikratio wordt berekend met behulp van de formule: klikken/beelden.
Dynamische advertenties Een dynamisch en persoonlijk gemaakte advertentie voor de gebruiker die deze ziet, met het doel om extra betrokkenheid en (uiteindelijk) extra verkopen te creëren.
eCPM The predicted price that Criteo uses to effectively bid on inventory to gain access to the best users per advertiser.

eCPM is calculated using the formula: eCPM = predictiveCTR x CPC x 1000
Blootgestelde gebruikers Het aantal Criteo-gebruikers dat in staat is om dynamische advertenties te tonen aan

Dynamic Ads for Facebook/Instagram

Dynamic Ads for Facebook & Instagram powered by Criteo extend the full capabilities of Criteo Dynamic Retargeting across Facebook and Instagram. Boost your campaign performance, and increase sales conversion across Facebook and Instagram by extending Criteo Dynamic Retargeting's unique capabilities to power Facebook Dynamic Ads across desktop and mobile.
Beeld Elke keer dat een advertentie wordt getoond op de website van een uitgever.
Slagingskans beeld Wanneer een adverteerde de Criteo OneTag op zijn site implenteert, kan de gebruiker worden getagd bij het traceren. De slagingskans beeld meet het aantal gewonnen beelden over het aantal geboden beelden.
Lagere trechter We gebruiken de trechter om de betrokkenheid en bedoeling van de gebruiker vast te stellen. Degenen in de lagere trechter zijn betrokken gebruikers die de site van de adverteerder de laatste 30 dagen hebben bezocht.
Middelste trechter We gebruiken de trechter om de betrokkenheid en bedoeling van de gebruiker vast te stellen. Degenen in de middelste trechter zijn niet-actieve, minder betrokken gebruikers die de site van de adverteerder meer dan 30 dagen niet hebben bezocht.
geϊntegreerde advertenties Een soort van adverteren die overeenkomt met de vorm en functie van het platform waarin de advertentie verschijnt - waarmee het de gebruiker een naadloze ervaring verschaft.
Post-click Post-click is de meest effectieve manier om interactie en verantwoordelijkheid voor verkopen te meten. Het betekent dat een individu op de banner heeft geklikt, hij is teruggegaan naar een website, en de gewenste actie heeft uitgevoerd. Het stelt je in staat de werkelijke waarde van het adverteren te bepalen, aangezien het klikken tot een actie leidt.
Post View
(or View-through)
Men spreekt van post-view (of view-through) wanneer een individu een advertentie krijgt te zien op een pagina, maar er niet op hoeft te klikken. De gebruiker zou de banner niet kunnen hebben gezien, maar de verkopen worden toch geclaimd.
Bereik Het volume en de schaal van de toegang van Criteo's uitgever. Hoe groter het bereik, hoe sneller we een relevante advertentie aan de gebruiker kunnen aanbieden, en nieuwe betrokkenheid stimuleren in de aankoopcyclus.
Aanbeveling Criteo stimuleert incrementele waarde en omzet door het vertonen van aanbevolen producten in banners die de gebruiker niet op de site heeft gezien. Deze aanbevelingen zijn gecreëerd met behulp van een correlatie van alle gebruikersgedrag om intelligente product links te creëren.
ROAS:
Return On Advertising Spend
Dit is het rendement op investeringen in advertentie-uitgaven dat wordt gebruikt om de effectiviteit te meten van on-line marketingcampagnes. De formule meet hoeveel bruto rendement is verkregen uit elke aan advertenties uitgegeven $ (verkochte dollars / uitgegeven dollars).
Statische advertenties Anders dan dynamische banners, is de inhoud van statische banners vooraf bepaald - het controleerbare element is de voorwaarde die bepaalt welke vooraf bepaalde optie de gebruiker ziet. Deze advertenties hebben gewoonlijk een veel lagere CTR en CR dan de dynamische advertenties.
% Getagde gebruikers Het percentage van alle sitebezoekers die een Criteo cookie in hun browser hebben gekregen en die ontvankelijk zijn voor het zien van dynamisch gecreëerde advertenties.
Universele match Criteo's unieke vermogen om relevante en naadloze advertenties aan te bieden op meerdere platformen aan een individuele gebruiker. Zo kan aan een gebruiker die een product ziet op zijn desktop dynamische advertenties voor dat product worden getoond op zijn smartphone, tablet of laptop, zodat de betrokkenheid en ervaring van de gebruiker wordt vergroot.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk