Aanmelden

Welkom bij ons Support Center

Voor hulp met integratie en live campagnes.

Welkom bij ons Support Center. Voor hulp met integratie en live campagnes.

Wat zijn de verschillende rapportagewaarden en -statistieken in het Management Center?

In het Management Center van Criteo hebt u toegang tot tal van campagnestatistieken waarmee u de prestaties van uw campagnes goed kunt onderzoeken. Het gaat om de volgende statistieken:

 • Klikfrequentie (CTR):  het aantal keren dat uw Criteo-advertenties worden aangeklikt, gedeeld door het aantal keren dat uw advertentie wordt weergegeven (vertoningen). Iedere campagne heeft een eigen CTR.
 • Verkoophet aantal aankopen op uw website door gebruikers die op een Criteo-advertentie hebben geklikt. Verkoop wordt 30 dagen bijgehouden nadat een gebruiker op de advertentie heeft geklikt.
 • Verkoop na weergave (NW)alle verkoop op uw website binnen 24 uur nadat een gebruiker een Criteo-advertentie van uw campagne ziet. Verkoop NW omvat niet de verkoop aan klanten die op een advertentie hebben geklikt. Deze valt onder Verkoop.
 • Verkoop niet-ontdubbeld (NO): niet-ontdubbelde post-klik verkoop.
 • Verkoop na weergave (NW): alle niet-ontdubbelde verkoop na weergave (op uw website binnen 24 uur nadat een gebruiker een Criteo-advertentie van uw campagne ziet. Verkoop na weergave omvat niet de verkoop aan klanten die op een advertentie hebben geklikt. Deze valt onder Verkoop.
 • Kosten verkoop (COS): : de verhouding tussen de totale kosten van de campagne en de door de campagne gegenereerde verkoop. COS geeft een goede indicatie van de ROI van uw campagne.
 • Kosten verkoop na weergave (COS PV): de verhouding tussen de totale kosten van de campagne en de door de campagne gegenereerde verkoop na weergave. Dit getal geeft een goede indicatie van de ROI van uw campagne.
 • COS PC+PV: kosten verkoop na klikken + na weergave is de verhouding tussen de totale kosten van de campagne en de door de campagne gegenereerde verkoop na klikken en na weergave. Dit getal geeft een goede indicatie van de ROI van uw campagne.
 • Kosten per klik (CPC): de prijs die u betaalt iedere keer dat een gebruiker op uw Criteo-advertentie klikt. Afhankelijk van het bedrijfsmodel van uw campagne kunt u de CPC wijzigen op het tabblad Campagnes voor iedere campagne.
 • Kosten per order (CPO)kosten per order is het bedrag (kosten) dat wordt uitgegeven om verkoop na weergave te genereren.
 • Kosten per order na weergave (CPO PV): het bedrag (kosten) dat wordt uitgegeven voor het genereren van verkoop na weergave.
 • CPO PC+PV: kosten per order na klikken + na weergave is het bedrag (kosten) dat wordt uitgegeven voor het genereren van verkoop na klikken en na weergave.
 • Kosten: totale kosten van uw campagnes.
 • Kosten adverteerderswaarde (COV): de verhouding tussen de totale kosten van de campagne en de adverteerderswaarde van de campagne.
 • Adverteerderswaarde: de totale waarde die door de campagne wordt gegenereerd. Dit is gelijk aan de som van de door elk product gegenereerde inkomsten vermenigvuldigd met de waardecoëfficiënt daarvan zoals omschreven in de adverteerdersfeed. 
 • Adverteerderskosten: totale kosten van uw campagnes.
 • Inkomsten: totale inkomsten uit uw campagnes gegenereerd door verkoop na klikken.
 • Opbrengst na weergave (NW): opbrengst na klikken + na weergave is de totale opbrengst van uw campagnes gegenereerd door verkoop na klikken en na weergave. Dit getal wordt berekend op basis van de door uw conversietrackers geleverde prijzen
 • Gemiddelde winkelmand: gemiddelde opbrengst gegenereerd door de verkopen van een campagne. Dit getal wordt berekend door de totale opbrengst te delen door de totale verkoop.
 • Klikken: aantal keren dat er op uw Criteo-advertenties is geklikt.
 • Vertoningen: aantal keren dat uw Criteo-advertentie is weergegeven aan een gebruiker op de websites van verkopers.
 • Conversieratio (CVR)aantal verkopen gegenereerd door gebruikers die op de advertentie van uw campagne hebben geklikt, gedeeld door het aantal klikken van de campagne.
 • Conversieratio na weergave (CVR NW)het conversieratio na weergave is het aantal verkopen na weergave gegenereerd door gebruikers die de advertentie van uw campagne hebben gezien, gedeeld door het aantal vertoningen van de campagne.
 • Kosten per duizend (CPM): de kosten van uw campagne per duizend vertoningen.
 • Effectieve kosten per duizend (ECPM): de gemiddelde kosten van uw campagne voor duizend vertoningen.
 • Facebookkosten: mediakosten van uw advertentie op Facebook.
 • Totale kostentotale kosten van uw Facebook Dynamic Ads-campagne.
 • Bereik: aandeel van de doelgroep waaraan minimaal één Criteo display-advertentie  (percentage)
 • Concurrentiesuccestotaal concurrentiesucces is het aandeel van de gerichte vertoningen dat u hebt behaald op de markt voor display-advertentiecampagnes.
 • Kijkersgroep: het aantal verschillende cookies dat minimaal één Criteo-weergave heeft gekregen.
 • Klikfrequentie (CTR) e-mail: het aantal klikken op uw e-mails, gedeeld door het aantal keren dat uw e-mails worden geopend. Iedere campagne heeft een eigen CTR.
 • Verkoop e-mail: aantal aankopen op uw website door gebruikers die op een e-mail van Criteo hebben geklikt. Deze verkopen worden 30 dagen bijgehouden nadat een gebruiker op een Criteo Dynamic Email heeft geklikt.
 • E-mails verzonden: aantal naar gebruikers verzonden e-mails.
 • E-mails geopend: aantal keren dat uw e-mails geopend zijn.
 • Percentage e-mails geopend: het aantal keren dat uw e-mails geopend zijn gedeeld door het aantal verzonden e-mails.
 • E-mailklikken per verzending (CPS): het aantal klikken op uw e-mails, gedeeld door het aantal aan gebruikers verzonden e-mails. 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk