Aanmelden

Welkom bij ons Support Center

Voor hulp met integratie en live campagnes.

Welkom bij ons Support Center. Voor hulp met integratie en live campagnes.

Criteo REST API voor verkopers

Hieronder vindt u de belangrijkste concepten van de REST API van het Criteo Reseller Program waarmee u biedingen en budgetten voor campagnes op verkopersniveau kunt beheren.

API-VERIFICATIE

We gebruiken JWT om een op tokens gebaseerd authenticatiesysteem aan onze REST API te leveren. Als u oproepen naar onze API wilt verzenden, moet u een token doorgeven aan een van deze oproepen.

Om uw token te verkrijgen, moet u een POST-oproep uitvoeren naar het /oauth2/token-eindpunt, met klant-id en klantgeheim als parameters (zie de sectie Aan de slag).

LET OP: Elke token is 5 minuten geldig. Als uw token verloopt, krijgt u een 401 HTTP-melding.

DE AdvertiserID OPVRAGEN

Vraag uw AdvertiserID op met behulp van een GET-oproep naar het /portfolio/-eindpunt.

DE CampaignID OPVRAGEN

Vraag uw CampaignID op met behulp van een GET-oproep naar het /verkopers/-eindpunt.

EEN VERKOPER OPNEMEN IN HET CRITEO RESELLER PROGRAM 

Als u een nieuwe verkoper wilt opnemen, moet u ervoor zorgen dat de verkoper op de juiste wijze is gemarkeerd in de catalogus Productfeed die u eerder naar Criteo hebt gestuurd. 
Om ervoor te zorgen dat de verkoper op de juiste wijze is gemarkeerd, moet u de kolom verkopersnaam instellen op de unieke id van de verkoper. Dat is de naam van de verkoper voor elk product van uw verkoper dat wordt aangeboden in de feed.

Tip: Een verkoper wordt actief nadat u ons zijn beschikbare producten via de feed en zowel zijn bod als budget hebt gestuurd.

Nadat u de stappen hierboven hebt gevolgd, kunt u ons dankzij de eerder beschreven eindpunten het budget en bod van uw verkoper sturen. Het gaat met name om:

 • PUT /v1/verkopers/biedingen om ons de CPC van de verkoper toe te sturen 
 • POST /v1/verkopers/budgetten om ons het budget van de verkoper toe te sturen

Tip: U kunt de volledige lijst met verkopers en hun status (actief/inactief) opvragen met behulp van een GET-oproep naar het eindpunt van de verkoper, waardoor u de verkregen campagne-id (CampaignID) van het Criteo Reseller Program als parameter kunt gebruiken.  

TIP:

Een verkoper is:

 • Actief als: deze een budget en bod en minimaal één product in de catalogus heeft
 • Inactief als:
  • u in zijn oorspronkelijke status de verkopersnaam in de productfeed hebt ingevoerd, maar nog geen budget en/of bod hebt opgegeven,
  • hij geen actief budget heeft (zie budgetStatus verderop).

DE GEGEVENS VAN EEN VERKOPER VERWIJDEREN UIT HET CRITEO RESELLER PROGRAM

Als u een verkoper wilt verwijderen uit het Criteo Reseller Program, hoeft u deze verkoper alleen maar stop te zetten in de campagne (zie de sectie “Hoe zet ik een verkoper stop”).

Als alternatief kunt u de producten van de verkoper uit productfeed verwijderen. Dit wordt echter alleen doorgevoerd nadat Criteo de feed en categorie heeft ingevoerd. Bovendien kost het meer tijd deze informatie opnieuw toe te voegen omdat daarvoor de feed en categorie opnieuw moet worden ingevoerd. Nadat de verkoper uit de feed is verwijderd, zijn er voor deze verkoper geen statistische gegevens meer beschikbaar.

EEN CAMPAGNE STARTEN 

 

Als u een Criteo Reseller Program-campagne wilt starten, moet u ons een speciale productfeed verstrekken met producten van alle verkopers die in het programma zijn opgenomen. Elk van deze producten moet zijn voorzien van de unieke id van de verkoper in het veld van de verkoper.

Tip: Als u al met Criteo werkt, kunt u de feed dupliceren die u ons eerder hebt verstrekt, waardoor de unieke id van de verkoper beschikbaar komt in het veld van de verkoper. 

Uw campagne wordt automatisch gemaakt vanaf het moment dat uw feed wordt ingesteld.
Om live te gaan, heeft uw campagne minimaal één verkoper nodig van wie het budget en het bod al is ingesteld. U kunt deze versturen via PUT /v1/verkopers/biedingen-eindpunten en  POST /v1/verkopers/budgetten-eindpunten. 

EEN ACTIEVE CAMPAGNE STOPZETTEN

Neem contact op met uw accountmanager als u uw gehele Criteo Reseller Program-campagne (voor alle verkopers) wilt stopzetten.

 

EEN SPECIFIEKE VERKOPER STOPZETTEN

Als u een of meer verkopers binnen uw campagne wilt stopzetten, moet u hun budgetten instellen als “Inactief”. Daardoor worden er geen advertenties meer weergegeven voor de producten van deze verkoper.

Als u een budget wilt instellen op “Inactief”, moet u een PUT-oproep uitvoeren naar het /verkopers/budgetten-eindpunt zoals hieronder beschreven:

 • PUT /verkopers/budgetten met status = Inactief

Opmerking: Elk verkopersbudget met de status = Inactief kan niet opnieuw geactiveerd worden. Als u een verkoper van wie de status is ingesteld op Inactief opnieuw wilt starten, moet u een nieuw budget maken (zie de sectie “Een nieuw budget maken”).

EEN VERKOPER STOPZETTEN WIENS BUDGET BIJNA VOLLEDIG IS VERBRUIKT 

U hoeft hier niets te doen. Wij anticiperen op het opmaken van het budget van alle verkopers en stoppen hun campagnes wanneer ze een tekort aan budget hebben.

BUDGETTEN EN CPC'S INSTELLEN

Als u een budget en CPC voor een specifieke verkoper wilt instellen, moet u de volgende eindpunten gebruiken:

 • Biedingen: voor initialisatie en update: voer een PUT-oproep uit naar het /verkopers/biedingen-eindpunt.
 • Budgets:
  • Voor initialisatie: voer een POST-oproep uit naar het /v1/verkopers/budgetten-eindpunt
  • Voor budgetupdate: voer een POST-oproep uit naar het /v1/verkopers/budgetten-eindpunt

BUDGETTEN EN CPC'S VERGROTEN

Als u een budget en CPC voor een specifieke verkoper wilt verhogen, moet u een PUT-oproep verzenden naar de/v1/verkopers/budgeten- en /v1/verkopers/biedingen-eindpuntren.

CPC'S VERLAGEN

Als uw verkoper zijn CPC wil verlagen, moet u een POST-oproep verzenden naar het /v1/verkopers/biedingen-eindpunt.

BUDGETTEN VERLAGEN

Als uw verkoper zijn budget wil verlagen, moet u de huidige budgetstatus op Inactief instellen. Hiermee worden de weergaven voor het huidige budget stopgezet op de dag (D) dat u de actie uitvoert. Vervolgens kunt u een nieuw budget met die lagere waarde maken (zie “Een nieuw Budget-gedeelte maken”). Daarmee wordt (D+1) gestart, UTC-tijd

VOORBEELD:

Dag 0, verkoper A heeft in eerste instantie een budgetbedrag van $ 1000 ingesteld in zijn campagne van het Criteo Reseller Program.

Dag 2, verkoper A heeft nog steeds $ 800 aan budget MAAR beslist om het beschikbare budget te verlagen tot $ 500.

Voer in dat geval de volgende oproepen uit:

 • PUT-oproep naar het /verkopers/budgetten-eindpunt
  • Status op Inactief instellen
  • (U hoeft hier geen budgetbedrag te bepalen, status heeft prioriteit)
 • POST-oproep naar het /verkopers/budgetten-eindpunt
  • Bedrag instellen op 500
  • (U hoeft hier geen status in te stellen; als dit veld leeg blijft, wordt dit beschouwd als Actief)

Belangrijk: Elke budgetverlaging wordt onmiddellijk doorgevoerd en heeft deze gevolgen:

 • De verkoper wordt direct voor deze specifieke verkoper gestopt voor de rest van de dag.
 • De verkoper wordt de volgende dag om 12.00 uur 's nachts herstart met het nieuwe ingestelde budget.

BUDGETTEN MAKEN

U kunt een nieuw budget maken in een van twee gevallen:

 • U hebt geen budget voor de huidige dag
 • U hebt een inactief budget voor de huidige dag

Als u een nieuw budget voor een verkoper wilt maken, zorgt u voor een

 • POST-oproep naar het /verkopers/budgetten-eindpunt

Het nieuwe budget wordt van kracht:

 • Onmiddellijk als u geen budget voor de huidige dag hebt
 • Morgen als u een inactief budget voor de huidige dag hebt

VERKEERD INGEVOERDE BUDGETTEN HERSTELLEN 

Ten eerste moet uw verkoper u het bijgewerkte budget verstrekken.
Vervolgens zijn er drie hoofdscenario's die tot verschillende acties leiden:

 • U heeft al een nieuw budget en het is lager dan het oorspronkelijke budget:
  • Acties toepassen die worden beschreven in de sectie Hoe verlaag ik een budget/CPC
 • U heeft al een nieuw budget en het is hoger dan het oorspronkelijke budget:
  • Acties toepassen die worden beschreven in de sectie "Een budget/CPC vergroten".
 • U heeft niet het nieuwe/juiste budget:
  • Acties toepassen die worden beschreven in de sectie "Hoe verwijder ik een verkoper"

VERKEERD INGEVOERDE CPC'S HERSTELLEN

Ten eerste moet uw verkoper u de bijgewerkte CPC verstrekken. U moet dan een PUT-oproep uitvoeren naar het /verkopers/biedingen/-eindpunt om het bijgewerkte bod in te stellen.

WAT ALS MIJN VERKOPER ZIJN NAAM OP MIJN PLATFORM HEEFT GEWIJZIGD?

Aangezien onze API in principe afhankelijk is van de verkopersnaam om biedingen en budgetten te beheren, wordt er bij elke wijziging in de naam van de verkoper automatisch een nieuw item gemaakt in ons systeem. Dit item is niet gekoppeld aan de vorige naam van de verkoper.
Kort gezegd: als een verkoper zijn naam op uw platform wijzigt, moet u het volgende doen:

 • Update uw productfeed met de nieuwe verkopersnaam
 • Initialiseer het bod en het budget van uw verkoper door ons een PUT-instructie voor /v1/verkopers/biedingen en een POST-instructie voor /v1/verkopers/budgetten te sturen.

LET OP: U kunt de statistieken van de vorige verkopersnaam opvragen bij het statistiekeneindpunt.

BESTEDE BUDGETTEN VAN VERKOPERS ANALYSEREN

Om een overzicht te krijgen van het bestede budget voor een speciale verkoper in een campagne van het Criteo Reseller Program, stuurt u een GET-oproep naar het /v1/verkopers-eindpunt. De informatie is beschikbaar als spentAmount.

RESTERENDE BUDGETTEN VOOR VERKOPERS ANALYSEREN

Om een overzicht te krijgen van het bestede budget voor een speciale verkoper in een campagne van het Criteo Reseller Program, stuurt u een GET-oproep naar het /v1/verkopers-eindpunt. De informatie is beschikbaar als remainingAmount.

Rapportage

U kunt een POST-oproep uitvoeren naar het /v1/verkopers/statistieken-eindpunt. Het is alleen mogelijk om klikken en kosten op het niveau van de verkoper te bekijken, uitgesplitst naar dagbasis.

Er kunnen maximaal 3 dimensies worden gebruikt en deze moeten de dimensie van de verkoper bevatten.

Beschikbare dimensies:

 • Adverteerders-id
 • campaignID
 • Verkoper– Verplicht
 • Jaar
 • Week
 • Dag

Beschikbare metingen:

 • Weergaven
 • Klikken
 • Adverteerderskosten
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk