Aanmelden

Welkom bij ons Support Center

Voor hulp met integratie en live campagnes.

Welkom bij ons Support Center. Voor hulp met integratie en live campagnes.

Statistieken ophalen

U kunt een POST-oproep uitvoeren naar het /statistics-eindpunt. Alle metingen uit Management Center UI zijn beschikbaar via de API, tot een bepaald dagelijks detailniveau. Er kunnen maximaal 3 dimensies worden gebruikt.

Resterende budgetten en statistieken zijn niet in realtime en kunnen met enkele uren vertraging worden weergegeven. 

Toegestane indelingen voor exporteren zijn XML, JSON, CSV, EXCEL en HTML. Valutawaarden moeten de indeling van een ISO-valutacode hebben.

Toegestane dimensies

Er kunnen maximaal 3 dimensies worden gebruikt. Sommige combinaties van dimensies zijn niet toegestaan en we raden aan deze volgorde aan te houden bij het samenstellen van uw rapport:

  1. Advertiser_Id
  2. Campaign_Id
  3. Categorie
  4. Jaar
  5. Week
  6. Dag
  7. Uur

Beschikbare metingen

Metingen

Details

Klikken

Aantal keren dat er op uw Criteo-advertenties is geklikt.

Weergaven

Aantal keren dat uw Criteo-advertentie is weergegeven aan een gebruiker op de websites van verkopers.

Adverteerderskosten

Totale kosten van uw campagnes

SalesPc

Het totaal aantal aankopen dat is uitgevoerd via hetzelfde apparaat waarmee op uw Criteo-advertenties werd geklikt. Verkopen worden toegekend binnen 30 dagen nadat een gebruiker op uw Criteo-advertentie heeft geklikt.

SameSalesPc

Het totaal aantal aankopen dat is uitgevoerd via hetzelfde apparaat waarmee op uw Criteo-advertenties werd geklikt. Verkopen worden toegekend binnen 30 dagen nadat een gebruiker op uw Criteo-advertentie heeft geklikt.

SalesPcNd

Post-click verkopen die niet ontdubbeld zijn.

SalesPv

Alle verkopen op uw website binnen 24 uur nadat een gebruiker een Criteo-advertentie van uw campagne ziet. Post-view verkopen omvat niet de verkoop aan gebruikers die op een advertentie hebben geklikt. Deze valt onder Verkoop.

SalesPvNd

Alle niet-ontdubbelde post-view verkopen op uw website binnen 24 uur nadat een gebruiker een Criteo-advertentie van uw campagne ziet. Post-view verkopen omvat niet de verkoop aan gebruikers die op een advertentie hebben geklikt. Deze valt onder Verkoop.

SalesPcPv

Het totaalbedrag aan verkopen gegenereerd via zowel post-click als post-view verkopen

SalesAllPc

Het totaal aantal aankopen dat is uitgevoerd via hetzelfde apparaat waarmee op uw Criteo-advertenties werd geklikt, of via een ander apparaat. Verkopen worden toegekend binnen 30 dagen nadat een gebruiker op uw Criteo-advertentie heeft geklikt.

RevenueGeneratedPc

Totale inkomsten uit uw campagnes gegenereerd door post-click verkopen.

RevenueGeneratedPv

Totale inkomsten uit uw campagnes gegenereerd door post-view verkopen.

RevenueGeneratedPcPv

Post-click + post-view inkomsten zijn de totale inkomsten van uw campagnes gegenereerd door post-click en post-view verkopen. Dit getal wordt berekend op basis van de door uw conversietrackers geleverde prijzen

RevenueGeneratedPcNd

Totale inkomsten uit uw campagnes gegenereerd door niet-ontdubbelde post-click verkopen.

RevenueGeneratedPvNd

Totale inkomsten uit uw campagnes gegenereerd door niet-ontdubbelde post-view verkopen.

Kijkersgroep

Het aantal verschillende cookies dat minimaal één Criteo-weergave heeft gekregen.

OverallCompetitionWin

Percentage gerealiseerde vertoningen/advertentieplaatsingen ten opzichte van alle vertoningen/advertentieplaatsingen waarop geboden is. Criteo heeft bijvoorbeeld op 10 advertentieplaatsingen geboden en er 2 gewonnen, zodat de totale winst op de concurrentie 20% bedraagt. Hogere CPC-biedingen leiden tot meer winst op de concurrentie. 

Audience

Het aantal verschillende cookies dat Criteo kon weergeven.

Bereik

Aandeel van de doelgroep dat minimaal één Criteo display-advertentie (percentage) heeft gezien.

Gemiddelde winkelmand

Gemiddelde inkomsten gegenereerd door de verkopen van een campagne. Dit getal wordt berekend door de totale inkomsten te delen door de totale verkoop.

ClickThroughRate

Het aantal keren dat uw Criteo-advertenties worden aangeklikt, gedeeld door het aantal keren dat uw advertentie wordt weergegeven (vertoningen). Iedere campagne heeft een eigen CTR.

Conversiecijfer

Het aantal verkopen gegenereerd door gebruikers die op de advertentie van uw campagne hebben geklikt, gedeeld door het aantal klikken van de campagne.

ConversionRatePv

Het post-view conversieratio is het aantal post-view verkopen gegenereerd door gebruikers die de advertentie van uw campagne hebben gezien, gedeeld door het aantal vertoningen van de campagne.

ECos

De verhouding tussen de totale kosten van de campagne en het door de campagne gegenereerde bedrag aan verkopen. COS geeft een goede indicatie van de ROI van uw campagne.

ECosPv

De verhouding tussen de totale kosten van de campagne en de door de campagne gegenereerde post-view verkopen Dit getal geeft een goede indicatie van de ROI van uw campagne.

ECosPcPv

Kosten post-click + post-view verkopen is de verhouding tussen de totale kosten van de campagne en de door de campagne gegenereerde post-click en post-view verkopen. Dit getal geeft een goede indicatie van de ROI van uw campagne.

costPerOrder

Kosten per order is het bedrag (kosten) dat wordt uitgegeven om post-click verkopen te genereren.

CostPerOrderPv

Het bedrag (kosten) dat wordt uitgegeven voor het genereren van post-view verkopen.

CostPerOrderPcPv

Kosten per order post-click + post-view is het bedrag (kosten) dat wordt uitgegeven voor het genereren van post-click en post-view verkopen.

ECpc

De prijs die u betaalt iedere keer dat een gebruiker op uw Criteo-advertentie klikt. Afhankelijk van het bedrijfsmodel van uw campagne kunt u de CPC wijzigen op het tabblad Campagnes voor iedere campagne.

ecpm

Kosten per duizend (CPM) zijn de kosten van uw campagne per duizend vertoningen.

ReturnOnAdvertisingSpending

Komt overeen met de verhouding tussen het door de campagne gegenereerde bedrag aan verkopen en de totale kosten van de campagne (ROAS = 1/COS).

AdvertiserValue

De totale waarde die door de campagne wordt gegenereerd. Dit is gelijk aan de som van de door elk product gegenereerde inkomsten vermenigvuldigd met de waardecoëfficiënt daarvan zoals gedefinieerd in de adverteerdersfeed. 

CostOfAdvertiserValue

De verhouding tussen de totale kosten van de campagne en de adverteerderswaarde van de campagne.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk