Aanmelden

Welkom bij ons Support Center

Voor hulp met integratie en live campagnes.

Welkom bij ons Support Center. Voor hulp met integratie en live campagnes.

Criteo-feedspecificatie

Criteo accepteert de Google-feedspecificatie.

In dit artikel vindt u informatie over wat u kunt opnemen in uw feed en hoe u elk veld kunt opmaken op basis van Google-specificaties.

1. TE VERSTREKKEN PRODUCTINFORMATIE

1.1. VERPLICHTE VELDEN

id

Het ID is een unieke productidentificatie die één, en alleen één, product vertegenwoordigt. Zodra een id aan een product wordt toegewezen en wordt geïmporteerd, mag het id niet voor een ander product worden gebruikt, evenmin kan het id voor een bepaald product veranderen. Als u het item_group_id ook hebt ingevuld, vul dan het id in met het kind ID/SKU.

Veld vereist voor Google.

 • Karaktervereisten: Het id mag alleen ASCII-tekens bevatten en mogen geen aanhalingstekens bevatten.
 • Limiet: 240
 • Type: String
 • Voorbeeld: abc123-zwart-7.5

title

De title is de productname, doorgaans zoals het wordt weergegeven op de informatiepagina van het product. Dit wordt gebruikt als de voornaamste tekstbeschrijving in de banners voor een gegeven product. 

Veld vereist voor Google.

Als u van plan bent om uw Google Shopping feed te hergebruiken, is het raadzaam om de langste titel in "title" te zetten, en een kortere titel die beter zijn aangepast om te worden weergegeven, in "display_ads_title".

 • Karaktervereiste: De name moet met een letter of cijfer beginnen.
 • Limiet: 150
 • Type: String
 • Voorbeeld: "Werklaarzen – maat 7.5

link

De link is de toegewijde detailpagina van het product. De link is meestal, hoewel niet noodzakelijk, uniek voor een bepaald product. De productinformatie op deze URL moet overeenkomen met de bijbehorende informatie die in uw feed vermeld wordt. Gelieve het protocol (http:// of https://) van alle URL's te specificeren.

Veld vereist voor Google.

 • Karaktervereiste: de link moet beginnen met het protocol (http:// of https://) gevolgd door de volledige URL van de productinformatiepagina. Alle symbolen moeten gecodeerd worden. Bijv. $ moet vervangen worden door %24.
 • Limiet: 1024
 • Type: String
 • Voorbeeld: http://www.voorbeeld.com/product/werklaarzen

image_link

De image_link is een URL die het bestandspad naar een gegeven product specificeert. De image_link wordt gebruikt voor het weergeven van de afbeelding van het product in de banners. In het ideale geval moeten afbeeldingen minstens 800 x 800 pixels hebben en minder dan 16MB zijn. De afbeelding moet een koptekst van Content-Type specificeren, te weten image/png, image/gif of image/jpeg. Als u de afbeeldingen niet toegankelijk maakt via cURL, plaats onze gebruiker-agent dan op de whitelist, zodat wij uw afbeeldingen in de Criteo-banners kunnen vertonen: curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn.

Veld vereist voor Google.

 • Karaktervereiste: de image_link moet met http:// of https:// beginnen gevolgd door de volledige URL van de productafbeelding. Alle symbolen moeten gecodeerd worden. Bijv. $ moet worden vervangen door %24. 
 • Limiet: 2000
 • Type: String
 • Voorbeeld: http://www.voorbeeld.com/product/afbeelding/werklaarzen.png

1.2. STERK AANBEVOLEN VELDEN

price

Dit is de prijs die de fabrikant adviseert waarvoor het product moet worden verkocht. Als een bepaald product "te koop" is, zou het veld price met een lagere prijs worden ingevuld. De price moet in dezelfde valuta als op de website worden weergegeven. Alleen een ingevulde price met een numerieke waarde met behulp van een periodieke punt (.) als decimaalteken en geen scheidingsteken voor duizendtallen.

Veld vereist voor Google.

 • Karaktervereiste: de decimale scheidingsteken moet een periodieke punt (.) zijn, zonder een scheidingsteken voor duizendtallen.
 • Limiet: 14
 • Type: String
 • Voorbeeld:1299.99

description

De description is een kort stukje tekst dat meer informatie over een product geeft in aanvulling op de naam. Vanwege het ontwerp van de banners passen kortere beschrijvingen (van minder dan 50 tekens) beter in de indelingen en lay-outs van Criteo. Maar niet alle indelingen en lay-outs zijn voorzien van een beschrijving.

 • Karaktervereiste: De description moet met een letter of een cijfer beginnen. Verwijder alle HTML tags uit dit veld, dus ook style, ingebedde, object en anker tags.
 • Limiet 5000 
 • Type: String
 • Voorbeeld: Uitstekend voor dagelijks gebruik.

item_group_id

De item_group_id is een unieke parent-level product id. Deze kan alfanumerieke tekens bevatten die een product vertegenwoordigen dat kan worden uitgedrukt als een verzameling subproducten. Zodra een item_group_id aan een product is toegewezen en is geïmporteerd, kan de item_group_id niet worden gebruikt voor een ander product, noch kan het item_group_id voor een bepaald product worden veranderd. Omdat een item_group_id een verzameling van producten kan vertegenwoordigen, kan een aantal producten dezelfde waarde voor een item_group_id hebben.

Veld vereist voor Google (afhankelijk van het land).

 • Karaktervereiste: het id mag alleen ASCII-tekens bevatten en mogen geen aanhalingstekens bevatten.
 • Limiet: 240
 • Type: String
 • Voorbeeld: abc123

Bij het importeren van de feed maakt de importtool een nieuw product met de naam "Hoofdproduct" op basis van het veld item_group_id in de feed. Alle onderliggende producten (producten met dezelfde item_group_id) zullen aan dit product worden gekoppeld. Omdat de informatie van het hoofdproduct niet in de feed is opgenomen, wordt deze overgenomen van het onderliggende product met de laagste prijs in de feed (van de aanbevolen producten).

GTIN (UPC, EAN) / MPN

De wereldhandel item nummer (GTIN), is een uniek product ID die gebruikt wordt om een product, een dienst of een item te identificeren in de wereldwijde markt.

MPN is het nummer die het product uniek identificeert met de fabrikant

De GTIN bestaat uit:

 • GTIN-12 (UPC-A): dit is een 12 cijferig nummer dat voornamelijk wordt gebruikt in Noord-Amerika.
 • GTIN-8 (EAN/UCC-8): dit is een 8-cijferig nummer voornamelijk gebruikt buiten Noord-Amerika.
 • GTIN-13 (EAN/UCC-13): dit is een 13-cijferig nummer voornamelijk gebruikt buiten Noord-Amerika.
 • GTIN-14 (EAN/UCC-14 of ITF-14): dit is een 14-cijferig nummer dat wordt gebruikt om de handelsitems op verschillende verpakkingsniveaus te identificeren.

Veld vereist voor Google.

 • Karaktervereiste: De waarde moet een 8-, 12-, 13-, of een 14-cijferig nummer (UPC, EAN, JAN, of ISBN) zijn.
 • Limiet: 50 / 70 voor MPN
 • Type: String
 • Voorbeeld: 0001234560012

google_product_category

De kenmerken van de categorie level geven de categorie van het product aan dat, volgens de Google product taxonomie wordt ingediend.

Als uw product aan meerdere categorieën kan worden gelinkt, willen we alleen degene die het meest relevant is.

Veld vereist voor Google.

 • Karaktervereisten: Wij accepteren beiden ID's en het volledige categorie-pad
 • Type: String
 • Voorbeeld: Dames>Schoenen>werklaarzen OR 2271

1.3. AANBEVOLEN VELDEN

product_type

De product_type is een categorie (of een lijst met categorieën) waartoe het product behoort. Het veld product_type bevat een lijst met uw aanprijzings categorie of een set van aanprijzings categorieën voor dit product. Het moet overeenkomen met uw website categorieën. Elk niveau in de hiërarchie moet door ">" worden gescheiden. Als een product in meerdere categorieën beschikbaar is, stuur dan de verschillende categorieën als scheidingsteken komma (,) met als eerst de primaire categorie. Het product_type is hoofdlettergevoelig, dus als u vrouwen voor één product en Vrouwen voor een ander product gebruikt, zal Criteo deze als twee verschillende categorieën interpreteren.

 • Karaktervereiste: het product moet beginnen met een cijfer of een letter en mag alleen ASCII-tekens bevatten. Het scheidingsteken tussen categorieën moet > (> voor XML feeds) zijn. Wij ondersteunen alleen het volledige categorie pad. Als een product in meerdere categorieën beschikbaar is, stuur dan de verschillende categorieën als scheidingsteken komma (,) met als eerst de primaire categorie. Wij accepteren geen categorie ID's van het pad. ID's moeten in het product_type_key veld worden ingevuld. 
 • Limiet: 500
 • Type: String
 • Voorbeeld:
  • Enkelvoudig: Computer & gt; toetsenborden en muizen > muizen > draadloze muizen
  • Meervoudig: Computer > toetsenborden en muizen > muizen > draadloze muizen, giften > voor papa > muizen

availability

De availability geeft aan of het product op de website kan worden gekocht. U kunt de availability vullen met 3 mogelijke waarden: preorder (product is op dit moment uitverkocht, maar kan nog steeds worden besteld), not in stock (artikel is niet meer op voorraad en wordt ook niet meer verkocht) in stock (item is op voorraad en bestellingen voor dit item kunnen worden geplaatst) Items gemarkeerd als niet op voorraad zullen worden uitgesloten om in de banners te worden weergeven.

Veld vereist voor Google.

 • Vereisten voor tekens: de availability moet worden gevuld met één van de volgende drie waarden:
  • preorder
  • out of stock
  • op voorraad
 • Limiet:  16
 • Type: String
 • Voorbeeld: op voorraad

adult

De kenmerken voor adult geven aan of het product veilig is om voor alle gebruikers en alle doelgroepen te worden weergegeven. De producten voor adult kunnen niet in de Criteo-banners worden weergegeven en kunnen leiden tot blacklisting van uw campagne bij het netwerk van uw uitgever. U kunt dit veld ook gebruiken met de waarde 'ja' als u wilt dat dit product niet wordt aanbevolen en niet in de banners wordt weergegeven.

Veld vereist voor Google (afhankelijk van het land).

 • Karaktervereiste: De waarde moet ja of nee zijn
 • Type: Boolean
 • Voorbeeld: nee

additional_image_link

De additional_image_link is een URL die een bestandspad specificeert op een afbeelding van een bepaald product. De additional_image_link zal worden gebruikt om de afbeelding van het product in de banners weer te geven. In het ideale geval moeten afbeeldingen minstens 800 x 800 pixels hebben en minder dan 16MB zijn. De afbeelding moet een koptekst van Content-Type specificeren, te weten image/png, image/gif of image/jpeg. Als u de afbeeldingen niet toegankelijk maakt via cURL, plaats onze gebruiker-agent dan op de whitelist, zodat wij uw afbeeldingen in de Criteo-banners kunnen vertonen: curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn.

 • Karaktervereiste: de additional_image_link moet beginnen met http:// (niet met https://) gevolgd door de volledige URL van de afbeelding van het product. Alle symbolen moeten gecodeerd worden. Bijv. $ moet vervangen worden door %24. Echter, de additional_image_link mag geen symbolen in de vraag string bevatten (geen karakters na het ?).
 • Limiet: 2000
 • Type: String
 • Voorbeeld: http://www.voorbeeld.com/product/afbeelding/werklaarzen-kant.png

sale_price

De sale_price is de prijs waarvoor het product aanwezig is voor de aankoop op de website, als een bepaald product "in de aanbieding" is, zou de sale_price met een lagere price moeten worden ingevuld. De sale_price moet in dezelfde valuta als op de website worden weergegeven. Alleen een ingevulde sale_price met een numerieke waarde maken gebruik van een periodieke punt (.) als decimaalteken en geen scheidingsteken voor duizendtallen.

 • Limiet: 14
 • Karaktervereiste: de decimale scheidingsteken moet een periodieke punt (.) zijn, zonder een scheidingsteken voor duizendtallen.
 • Type: String
 • Voorbeeld: 1199.99

brand

Het merk geeft de naam van het productmerk aan. Sommige producten hebben geen duidelijke merk geassocieerd. In dit geval hoeft deze informatie niet te worden verstrekt.

Veld vereist voor Google.

 • Limiet: 70
 • Eisen aan tekens: de naam moet beginnen met een cijfer of een letter en mag alleen ASCII-tekens bevatten Verwijder alle HTML-tags uit dit veld, dus ook style tags.
 • Type: String
 • Voorbeeld: Criteo

1.4. OPTIONELE VELDEN

display_ads_title

Dit veld kan worden gebruikt om een andere title weer te geven in de-advertentie_weergave (anders dan 'title') indien gewenst.

Kortere titels passen beter in onze weergavebanners, maar langere titels zijn beter geschikt voor zoeken in Criteo. Wij adviseren dan ook volledige/lange titels in 'title' en kortere titels in 'display_ads_title'.

 • Limiet: 150 (25 wordt aanbevolen)
 • Type: String

display_ads_value

Bevat de marge van het artikel in dezelfde valuta als de object price. Een veelvoud van de marge kan ook gebruikt worden om de werkelijke productmarge te verbergen, maar het moet consistent zijn voor producten.

 • Waarde limiet : 10 keer de product price
 • Type: String
 • Voorbeeld: 299.99

custom_label_0

Voeg aanvullende aangepaste informatie toe over het product.

 • Karaktervereiste: Slechts 5 niveaus van aangepaste labels zijn toegestaan (0-4)
 • Limiet: 100
 • Type: String
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk