Aanmelden

Welkom bij ons Support Center

Voor hulp met integratie en live campagnes.

Welkom bij ons Support Center. Voor hulp met integratie en live campagnes.

Over budgetten voor Criteo-campagnes

U kunt budgetten voor uw Criteo-campagnes maken en beheren op het tabblad “Budgetten” in het Management Center. In dit artikel worden de verschillende typen budgetten beschreven, hoe u die kunt maken en worden aanbevolen procedures voor het beheren van uw budgetten gegeven.

Wat is een budget?

Een budget is het maximumbedrag dat u wilt uitgeven aan uw Criteo-campagnes. Criteo biedt meerdere typen budgetten, zodat u kunt kiezen welk type het beste aansluit bij de manier waarop uw budgetten zijn gestructureerd.

Welke typen budgetten zijn er beschikbaar?

U kunt één budget voor al uw campagnes instellen of voor elke campagne een afzonderlijk budget definiëren. 

Ongelimiteerd budget: u hebt geen uitgavelimiet ingesteld, zodat u uw uitgaven kunt optimaliseren en de prestaties kunt maximaliseren op basis van uw advertentiedoelen. Dit is een prima optie voor marketeers die geen vast budget hebben ingesteld voor Criteo en alles uit hun campagnes willen halen.  

Maandbudget: het maximumbedrag dat u in een bepaalde maand wilt besteden. Dit is een goede optie als uw Criteo-budget niet iedere maand verandert.

Gelimiteerd budget: het maximumbedrag dat u wilt besteden gedurende een bepaalde tijd of totdat het bedrag op is. Dit is een flexibele optie voor marketeers met een budget dat vaak verandert. 

Dagbudget: het maximumbedrag dat u per dag wilt besteden. (Dit type budget moet door uw Account Strategy-team worden geactiveerd in het Management Center.)

Hoe kan ik een budget toevoegen of wijzigen?

Als u een budget wilt toevoegen, klikt u op "Insertion order toevoegen" in de sectie Budgetten in het Management Center. Daar kunt u het door u gewenste budget kiezen.

Ongelimiteerd budget

Kies dit budgettype wanneer u een nieuwe insertion order maakt. Daarmee worden budgetten vervangen die u eerder hebt ingesteld. 

Belangrijk: Omdat met een ongelimiteerd budget het te besteden bedrag niet wordt beperkt, is dit niet het juiste type budget als uw budget aan beperkingen is gebonden.

Maandbudget

Kies dit budgettype wanneer u een nieuwe insertion order maakt en voer deze stappen uit:

 1. Maandelijkse limiet: het maximale bedrag dat u maandelijks kunt besteden. Dit betekent niet dat u het gehele bedrag elke maand moet uitgeven. 
 2. Activeringsdatum: de dag waarop u met dit budget elke maand wilt starten. 
 3. Einddatum (optioneel): de datum waarop uw maandelijks budget wordt stopgezet. De einddatum is NIET de datum waarop het budget maandelijks wordt verlengd. Als u bijvoorbeeld weet dat u de komende 12 maanden €10.000 per maand te besteden hebt, is de einddatum de laatste dag van de twaalfde maand. 
 4. Overdracht van vorige insertion order: geef aan of u het budget wilt toevoegen aan uw vorige insertion order of dat u deze wilt vervangen. Door een vorige insertion order te vervangen wordt het eventuele resterende budget vervangen. Als u het bedrag toevoegt aan het resterende budget, wordt dit nieuwe budget ingezet zodra het resterende budget op is.
 5. Maandelijkse reset: u kunt dit nieuwe maandbudget toevoegen aan het restant van het vorige budget of het niet-bestede budget vervangen. 

Gelimiteerd budget

Kies dit budgettype wanneer u een nieuwe insertion order maakt en voer deze stappen uit:

 1. Limiet: het maximale bedrag dat u kunt besteden. Dit betekent niet dat u het gehele bedrag elke maand moet uitgeven.
 2. Automatisch verlengen (AAN/UIT): u kunt instellen dat uw budget automatisch wordt verlengd zodat u niet elke keer handmatig een nieuw budget hoeft toe te voegen. Bij automatisch verlengen krijgt u een melding wanneer uw budget moet worden verlengd.
 3. Activeringsdatum: de dag waarop u met het gelimiteerde budget wilt starten.  Als u geen activeringsdatum instelt, wordt uw budget onmiddellijk gestart. 
 4. Einddatum: als uw budget niet meer na een bepaalde datum kan worden uitgegeven, kunt u die datum hier opgeven. 
 5. Overdracht van vorige insertion order: geef aan of u het budget wilt toevoegen aan uw vorige insertion order of dat u deze wilt vervangen. Door een vorige insertion order te vervangen wordt het eventuele resterende budget vervangen. Als u het bedrag toevoegt aan het resterende budget, wordt dit nieuwe budget ingezet zodra het resterende budget op is.
Belangrijk: Hoe flexibel deze optie ook is, budgetten die niet op automatisch verlengen zijn ingesteld, moet u blijven controleren om ervoor te zorgen dat uw campagne(s) niet zonder budget raken en onverwacht worden stopgezet.

Dagbudget

Kies dit budgettype wanneer u een nieuwe insertion order maakt en geef het bedrag op dat u elke dag wilt besteden. Als dit budgettype niet als optie wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met uw Account Strategy-team dat deze optie voor u kan activeren.

Belangrijk: Door limieten voor het dagbudget in te stellen lopen uw campagne(s) het risico minder te presteren omdat als het budget te laag is ingesteld, campagnes voortdurend worden stopgezet en gestart. Telkens wanneer een campagne opnieuw wordt gestart, moet de Criteo Engine leren op basis van verouderde gegevens, waardoor het moeilijker op advertentievertoningen kan worden geboden. Als u dus met dagbudgetten werkt, zorg er dan voor dat uw budget en biedingsstrategie op elkaar zijn afgestemd om te voorkomen dat uw campagnes voortdurend worden stopgezet en opnieuw worden gestart.

Mijn gelimiteerd budget raakt op. Hoe kan ik het budget vergroten?

Als u met een gelimiteerd budget werkt dat bijna op is, wordt er op het tabblad voor campagnebeheer naast de desbetreffende campagne een waarschuwingspictogram weergegeven. Als u op het pictogram klikt, kunt u informatie ophalen over de resterende dagen en/of het resterende bedrag. Als u het te besteden bedrag wilt vergroten, moet u een nieuw budget maken op het tabblad “Budgetten” en klikken op "Insertion order toevoegen". 

Kies daar het type gelimiteerd budget, het bedrag en de datums. Als u het bedrag wilt toevoegen aan het bestaande budget, kiest u de optie “toevoegen aan”. Daardoor wordt uw nieuwe budget geactiveerd zodra het bestaande budget op is. Als u het budget wilt vervangen, komt het nieuwe budget in de plaats van het resterende gelimiteerde budget. Denk er wel aan dat hierbij geen rekening wordt gehouden met het bedrag dat al is uitgegeven.

Belangrijk: Als u een nieuw budget maakt en er al een budget bestaat dat nog op goedkeuring wacht, wordt het bestaande budget vervangen door het nieuwe budget, ongeacht het type, het bedrag of de datums.

Wat moet ik nog meer weten over het instellen van budgetten?

 1. Uw bent NIET verplicht het hele budget aan te spreken. U wordt alleen gefactureerd voor het totale bedrag dat u aan het eind van de maand hebt uitgegeven.
 2. Uw budgetten lopen NIET automatisch in de pas met uw uitgaven over een bepaalde periode. Daarvoor moet u de juiste biedingsstrategie instellen en ervoor zorgen dat u over voldoende budget beschikt om deze strategie te ondersteunen.

Weet u nog steeds niet goed welk budget het beste voor u is? Neem contact op met uw Account Strategy-team.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk