Zaloguj

Witamy w naszym Centrum wsparcia

Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Witamy w naszym Centrum wsparcia. Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Bardzo niska liczba wywołań lub ich brak

Przegląd

Za każdym razem, gdy uruchamiany jest Criteo OneTag, Criteo otrzymuje zdarzenie ze wszystkimi parametrami przekazanymi w tagu; to właśnie jest wywołanie. W przypadku, gdy logi Criteo nie rejestrują żadnych wywołań oznacza to, że istnieje błąd w implementacji Criteo OneTag.
Liczba wywołań na stronę zarejestrowana przez Criteo OneTag na stronie (strona domowa, lista wyszukiwania, strona produktu, koszyk i potwierdzenie kupna) musi odpowiadać liczbie wywołań/odsłon strony zapisanych w Google Analytics lub podobnym narzędziu. Rozbieżność oznacza, że nie wszystkie odsłony są prawidłowo rejestrowane i należy wykonać następujące kroki w celu diagnozy problemu.

Diagnozowanie problemów

Należy upewnić się, że Criteo OneTag został wdrożony w środowisku produkcyjnym, ponieważ środowisko testowe nie generuje wywołań wystarczających do przeprowadzenia precyzyjnej analizy.
 Należy przejrzeć strony, na których wdrożony został Criteo OneTag (strona główna, lista wyszukiwania, strony produktów, koszyk i potwierdzenie zakupu), a w szczególności te, na których odnotowuje się brak lub niską ilość wywołań; następnie należy wykonać następującą kontrolę:

Czy loader Criteo jest  wywoływany?

Bez loadera, tag Criteo OneTag nie może zostać uruchomiony; należy zatem sprawdzić, czy loader jest prawidłowo wywoływany:

1. Otwórz panel Network (sieć).
W przypadku korzystania z przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer, należy nacisnąć klawisz F12 na klawiaturze, przeładować stronę (F15), a następnie kliknąć Network (Sieć) w okienku, zgodnie z rysunkiem poniżej.

2. Szukaj działań sieciowych związanych z Criteo.
Należy kliknąć panel Network (Sieć) i przytrzymać klawisze Ctrl+F w celu otworzenia paska wyszukiwania.

3. Należy szukać "criteo" i starać się znaleźć wpis o działalności sieciowej, tak jak ten przedstawiający ld.js

4. W przypadku nieznalezienia takiego wpisu należy odświeżyć stronę i spróbować ponownie.

5. Gdy nadal nie jest możliwe znalezienie wpisu ld.js należy ponownie sprawdzić:

 • W przypadku wdrażania Criteo OneTag bezpośrednio w kodzie źródłowym strony, należy sprawdzić, czy loader JavaScript (patrz kod poniżej) jest zawarty na początku Criteo OneTag i czy nie jest blokowany przez żaden inny element kodu.
  Loader Criteo:
   <script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
 • W przypadku wdrażania Criteo OneTag przez Google Tag Manager, należy upewnić się, że czynniki uruchamiające są prawidłowo zdefiniowane, a dataLayer w Google Tag Manager zawiera informacje wymagane przez te czynniki uruchamiające.

Czy Criteo OneTag jest uruchamiany prawidłowo?

Po sprawdzeniu, czy loader prawidłowo działa należy wykonać podobną kontrolę, w celu sprawdzenia, czy Criteo otrzymuje zawiadomienie o wywołaniu zdarzenia.

1. Korzystając z panelu Network (Sieć) należy wyszukać wpis zaczynający się od "event?a=" tak, jak zostało to przedstawione na poniższym rysunku.

2. W przypadku nieznalezienia tego wpisu należy odświeżyć stronę i powtórzyć wyszukiwanie.

3. Jeśli nadal nie można znaleźć wpisu rozpoczynającego się od "event?a=" oznacza to, że Criteo OneTag nie działa prawidłowo i należy sprawdzić wdrożenie Criteo OneTag. Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób prawidłowo ustawić Criteo OneTag znajdują się tutaj.

Najczęstsze problemy przy wdrażaniu Criteo OneTag:

 • Parametr konta został zmieniony
  Należy ponownie sprawdzić, czy parametr konta jest dokładnie taki sam, jak ten otrzymany z platformy Integrate.
  Deklaracja Account ID:
   { event: "setAccount", account: YOUR UNIQUE ACCOUND ID },
 • Brak klamr, nawiasów okrągłych i kwadratowych lub cudzysłowia
  W przypadku, gdy klamry, okrągłe lub kwadratowe nawiasy lub cudzysłowie nie są prawidłowo otwarte lub zamknięte, kod Criteo OneTag zostanie przerwany, co spowoduje błędy JavaScript. Należy upewnić się, że wszystkie nawiasy okrągłe "(", klamry "{" i nawiasy kwadratowe "[" oraz cudzysłowie są wprowadzone dokładnie tak, jak jest to przedstawione w kodzie CriteoOneTag, który otrzymają Państwo z platformy Integrate.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Oparte na technologii Zendesk