Zaloguj

Witamy w naszym Centrum wsparcia

Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Witamy w naszym Centrum wsparcia. Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Google Tag Manager - Zmienne

Definiowanie Zmiennych

Informacje ogólne

 • dataLayer oraz Criteo OneTag łączy zmienna , która jest ustawiona w Google Tag Manager.
 • Po ustawieniu zmiennej  informacje dostępne w dataLayer zostaną automatycznie przekazane do Criteo OneTag.
 • Zmienna   jest wywoływana przez Criteo OneTag wykorzystując format kodu składający się z dwóch otwierających nawiasów klamrowych, nazwy utworzonej zmiennej oraz dwóch zamykających nawiasów klamrowych, na przykład: {{site_type}}
 • Lista Zmiennych, które należy stworzyć znajduje się poniżej. Za nazwą Zmiennej znajduje się wartość z dataLayer.

1. Kliknij na Zmienne > Zmienne Użytkownika > NOWA

2. Nadaj Zmiennej nazwę z poniższej tabeli

3. Wybierz rodzaj Zmiennej, patrz tabela poniżej

4. Uzupełnij wartość odpowiednimi danymi

CriteoPartnerID

 • Rodzaj Zmiennej: Ciągłe źródło
 • Account ID podany w przewodniku po tagach. Na przykład następujący wiersz:
{ event: "setAccount", account: 11532},

CriteoEmail

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • Wybierz nazwę dla Zmiennej dataLayer wybraną dla adresu email, w tym przykładzie to'email':
<script type="text/javascript">
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'email': 'john@doe.com'
});
</script>

CriteoSiteType

 • Rodzaj Zmiennej: Personalizowana JavaScript
 • Przy użyciu następującego skryptu należy określić urządzenie wykorzystywane przez użytkownika:
function(){
return /iPad/.test(navigator.userAgent)?"t":/Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent)?"m":"d";
} 

CriteoProductID

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • Wybierz nazwę dla Zmiennej dataLayer wybraną dla numeru identyfikacyjnego produktu na Stronie produktu, w tym przykładzie to'ProductID':
<script type="text/javascript">
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType': 'ProductPage',
'ProductID': 'ProductID'
});
</script>

CriteoProductIDList

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • Wybierz nazwę dla Zmiennej dataLayer wybraną dla 3 numerów identyfikacyjnych produktów na Liście, w tym przykładzie to'ProductIDList':
<script type="text/javascript">
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType':'ListingPage',
'ProductIDList' : ['ProductID_1', 'ProductID_2', 'ProductID_3']
});
</script>

CriteoPageType

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • Wybierz nazwę dla Zmiennej dataLayer wybraną dla rodzaju strony dla każdej strony, w tym przykładzie to'PageType':
<script type="text/javascript">
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType':'ListingPage',
'ProductIDList' : ['ProductID_1', 'ProductID_2', 'ProductID_3']
});
</script>

CriteoBasketProducts

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • Wybierz nazwę dla Zmiennej dataLayer wybraną dla informacji o produkcie w Koszyku, w tym przykładzie to'ProductBasketProducts':
<script type="text/javascript">
var product_list = [];
product_list.push(
{ id: "productID_1", price: price_1, quantity: quantity_1 },
{ id: "productID_2", price: price_2, quantity: quantity_2 }
/* add a line for each item in the user's cart */
);
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType': 'BasketPage',
'ProductBasketProducts': product_list
});
</script>

CriteoTransProducts

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • Wybierz nazwę dla Zmiennej dataLayer wybraną dla informacji o produkcie na Stronie potwierdzenia zakupu, w tym przykładzie to'ProductTransactionProducts':
<script type="text/javascript">
var product_list = [];
product_list.push(
{ id: "productID_1", price: price_1, quantity: quantity_1 },
{ id: "productID_2", price: price_2, quantity: quantity_2 }
/* add a line for each item in the user's cart */
);
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType': 'TransactionPage',
'ProductTransactionProducts': product_list
});
</script>

Numer transkacji

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • Wybierz nazwę dla Zmiennej dataLayer wybraną dla numeru zamówienia/transakcji produktu na Stronie produktu, w tym przykładzie to'TransactionID':
<script type="text/javascript">
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType': 'TransactionPage',
'TransactionID': 'TransactionID'
});
</script>
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Oparte na technologii Zendesk