Zaloguj

Witamy w naszym Centrum wsparcia

Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Witamy w naszym Centrum wsparcia. Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

No console displayed

 

Przegląd

Konsola Debugowania nie jest widoczna na stronie, nawet jeśli aktywowałeś Tryb Debugowania w Integrate.

 

Rozwiązanie:

Upewnij się, iż moduł ładowania tagów został wzdrożony na stronie, którą wpisałeś jako adres URL podczas aktywacji trybu debugowania. Moduł ładowania to biblioteka JavaScript, która wygeneruje żądanie do serwerów Criteo i umożliwi wyświetlenie Konsoli Debugowania.

Aby upewnić się, iż moduł ładowania został poprawnie wzdrożony,postępuj według poniższej procedury:

  1. Otwórz 'narzędzia Dewelopera' w twoim nawigatorze Chrome przy pomocy Ctrl+Shift+I 
  2. Kliknij w zakładkę “Sieć” **WSTAW ZRZUT EKRANU **
  3. Wyszukaj przy pomocy Ctrl+F i znajdź “ld.js” będące zawołaniem, którego moduł ładowania używa do serwerów Criteo.

Jeśli nie można znaleźć Id.js, należy się upewnić, że ta część tagu jest prawidłowo wprowadzona do kodu źródłowego.

 **Zrzut ekranu**

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Oparte na technologii Zendesk