Zaloguj

Witamy w naszym Centrum wsparcia

Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Witamy w naszym Centrum wsparcia. Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Najczęstsze błędy i ostrzeżenia

Komunikaty ostrzegawcze

Komunikat ostrzegawczy Przypadek użycia Rozwiązanie

Ostrzeżenie: {optional info} brak informacji: brak parametru

Optional data missing or
parameter missing

If you want to enable Criteo Cross-Device parameters, please ensure that the customer's email address or the MD-5 hash value of the customer's email address is correctly passed in the Criteo OneTag.

Uwagi

Opcja: adres email lub zahaszowany adres email.

Wyświetlany, gdy tylko 10% zdarzeń sprzedażowych nie będzie miało adresu email (zahaszowanego lub nie).

Ostrzeżenie - {optional info}  brak informacji: parametr przesłany z pustą wartością

Brak opcjonalnych danych, parametr prawidłowy, ale wartość nieprawidłowa

There is a possibility the email address is empty. Please check if this is intentional. 

Uwagi

Opcja: adres email lub zahaszowany adres email, 

Wyświetlany, gdy tylko 10% zdarzeń sprzedażowych nie będzie miało adresu email (zahaszowanego lub nie).

Ostrzeżenie: Bardzo mała liczba zdarzeń w ostatnich 24h

Bardzo niska liczba trafień w ostatnich 24 godzinach

Proszę się upewnić, że wszystkie trackery są prawidłowo wdrożone.

Uwagi

Strona główna/Listy/Strona produktu: 100, Koszyk: 50, Zakup: 10

Ostrzeżenie: Bardzo niska liczba zdarzeń w ostatniej godzinie

Bardzo niska liczba trafień w ostatniej godzinie

Proszę się upewnić, że wszystkie trackery są prawidłowo wdrożone.

Uwagi

Strona główna/Listy/Strona produktu: 10

Brak ostrzeżeń dla zdarzeń związanych z Koszykiem i Zakupem

Warning: Not enough data to compute reliable feed & tag quality

Not enough data to compute reliable feed & tag quality

Nie udało się jeszcze zebrać wystarczającej liczby zdarzeń w tagach, proszę sprawdzić ponownie wkrótce.

Ostrzeżenie: Brak otrzymanego zdarzenia z site_type="t"

Brak trafień na tablecie w ciągu ostatnich 24 godzin

Proszę się upewnić, że rodzaj strony w Criteo OneTag jest prawidłowo wypełniony w zależności od rodzaju urządzenia.

Ostrzeżenie: Brak otrzymanego zdarzenia z site_type parametr="m"

Brak trafień na telefonie komórkowym w ciągu ostatnich 24 godzin

Proszę się upewnić, że rodzaj strony w Criteo OneTag jest prawidłowo wypełniony w zależności od rodzaju urządzenia.

Ostrzeżenie: Więcej niż 3 id produktów przesyłane na jedno zdarzenie

Więcej niż 3 numery identyfikacyjne produktów w trakerze list

Proszę zapewnić, że Criteo OneTag na stronie listy wyszukiwania zawiera trzy numery identyfikacyjne produktów. Wyświetlana, gdy tylko błąd ten wystąpi u 10% zdarzeń.

Ostrzeżene: Przekazywanie mniej  niż trzech numerów ID produktów na zdarzenie

Mniej niż 3 numery identyfikacyjne produktów w trakerze list

Proszę zapewnić, że Criteo OneTag na stronie listy wyszukiwania zawiera trzy numery identyfikacyjne produktów. Wyświetlana, gdy tylko błąd ten wystąpi u 10% zdarzeń.

Warning: Inconsistent price info in tags and feed

Inconsistent price in tag and feed

Proszę się upewnić, że ceny przekazywane w Criteo OneTag są prawidłowe. Proszę również zapewnić, że ceny w źródle produktu są takie same, jak na Państwa stronie. Wyświetlana, gdy tylko błąd ten wystąpi u 10% zdarzeń i gdy rozbieżność jest wyższa niż 25%      

Warning: Improve your feed & tag quality

Bad feed & tag quality

>=60% i <80% (przedział niskiej jakości feeda i trackerów)

Ostrzeżenie - {optional info} informacje nieprawidłowo sformatowane

Zły format informacji opcjonalnej

Proszę zapewnić, że wszystkie parametry przekazywane są w odpowiednim formacie.

Uwagi

Proszę zapoznać się z powyższą częścią dotyczącą rodzajów wartości parametrów na tracker, ostrzeżenie o błędnym formacie musi mieć zastosowanie do WSZYSTKICH opcjonalnych parametrów, jak tylko zostaną uwzględnione w trackerze (nawet jeśli nie są domyślnie oferowane)

Wyświetlany, gdy tylko 10% zdarzeń sprzedażowych nie będzie miało adresu email (zahaszowanego lub nie).

 

Komunikaty o błędach

Komunikat o błędzie Przypadek użycia Rozwiązanie

Błąd - {mandatory info} błędnie sformatowana informacja

Błędny format obowiązkowych danych 

Proszę zapewnić, że wszystkie parametry przekazywane są w odpowiednim formacie.

Uwagi

Proszę zapoznać się z powyższą częścią dotyczącą rodzaju wartości parametru na trackera

Wyświetlana, gdy tylko błąd ten wystąpi u 10% zdarzeń.

Błąd: {mandatory info} brak informacji: brak parametru

Brak obowiązkowych danych

brak parametru

 

strona główna 

Proszę zapewnić, że Criteo OneTag na stronie głównej zawiera:

niepowtarzalny Account ID, prawidłowy rodzaj strony (lub "d" dla wartości na stałe zakodowanych)

Uwagi

Informacje obowiązkowe: numery identyfikacyjne produktów, ceny, ilości, numery transakcji, Account IDs i rodzaje stron.

Wyświetlana, gdy tylko błąd ten wystąpi u 10% zdarzeń.

Błąd: {mandatory info} brak informacji: brak parametru

Brak obowiązkowych danych

brak parametru

 

listę wyszukiwania

Criteo OneTag na Liście wyszukiwania zawiera:

niepowtarzalny Account ID, prawidłowy rodzaj strony (lub "d" dla wartości na stałe zakodowanych), trzy numery identyfikacyjne produktów

Uwagi

account ID, site type. Wyświetlane, gdy błąd ten wystąpi u 10% zdarzeń.

Wyświetlana, gdy tylko błąd ten wystąpi u 10% zdarzeń.

Błąd: {mandatory info} brak informacji: brak parametru

Brak obowiązkowych danych

brak parametru

 

strona produktu 

Criteo OneTag na stronie Produktu zawiera:

niepowtarzalny Account ID, prawidłowy rodzaj strony (lub "d" dla wartości na stałe zakodowanych), numer identyfikacyjny produktów wyświetlony na stronie produktu.

Uwagi

Obowiązkowe: products IDs, account ID, site type

Wyświetlana, gdy tylko błąd ten wystąpi u 10% zdarzeń.

Błąd: {mandatory info} brak informacji: brak parametru

Brak obowiązkowych danych

brak parametru

 

koszyk 

Criteo OneTag w Koszyku zawiera:

niepowtarzalny Account ID, prawidłowy rodzaj strony (lub "d" dla wartości na stałe zakodowanych), numer identyfikacyjny produktu, cenę i ilość dla każdego produktu w koszyku.

Uwagi

Informacje obowiązkowe: products IDs, price, ilości, account ID, site type

Wyświetlana, gdy tylko błąd ten wystąpi u 10% zdarzeń.

Błąd: {mandatory info} brak informacji: brak parametru

Brak obowiązkowych danych

brak parametru

 

Strona   z potwierdzeniem sprzedaży

Criteo OneTag na stronie Potwierdzenia zakupu zawiera:

niepowtarzalny Account ID, prawidłowy rodzaj strony (lub "d" dla wartości na stałe zakodowanych), numer transakcji, numer identyfikacyjny produktu, cenę i ilość dla każdego produktu nabytego przez klienta.

Uwagi

Informacje obowiązkowe: numery identyfikacyjne produktów, ceny, ilości, numery transakcji, Account IDs i rodzaje stron.

Wyświetlana, gdy tylko błąd ten wystąpi u 10% zdarzeń.

Błąd: id transakcji musi być unikalne

Numer transakcji nie jest niepowtarzalny

Proszę się upewnić, że przesyłane jest # /Potwierdzenie  sprzedaży. W przypadku, gdy nie jest możliwe przekazanie tych danych, prosimy w zamian przekazać niepowtarzalny i losowy numer.

Uwagi

Przy ostatnim otrzymanym zdarzeniu transakcyjnym 3 lub więcej transakcji ma ten sam numer.

Błąd: zbyt niska jakość feeda i trackerów

Feed and tag quality is too low. 

Please refer to this article and this article.

Error: No hit on a tag in last 24 hours

No hit on a tag in last 24 hours

Proszę się upewnić, że wszystkie trackery są prawidłowo wdrożone.

Error: No hit on a tag in last   1 hour

No hit on a tag in last 1 hour

Proszę się upewnić, że wszystkie trackery są prawidłowo wdrożone.

Błąd: Wszystkie zdarzenia otrzymane w ciągu ostatnich 24 godzin dotyczą produktu o tym samym ID

Wszystkie zdarzenia otrzymane w ciągu ostatnich 24 godzin dotyczą tego samego numeru identyfikacyjnego produktu

Proszę zapoznać się z artykułem o Product ID na stałe zakodowanym (hardcoded).

Błąd: Wszystkie zdarzenia otrzymane w ciągu ostatniej godziny dotyczą produktu o tym samym ID

Wszystkie zdarzenia otrzymane w ciągu ostatniej godziny dotyczą tego samego numeru identyfikacyjnego produktu

Proszę zapoznać się z artykułem o Product ID na stałe zakodowanym (hardcoded).

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Oparte na technologii Zendesk