Zaloguj

Witamy w naszym Centrum wsparcia

Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Witamy w naszym Centrum wsparcia. Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Specyfikacja Criteo feeda produktów

1. Przegląd

Feed produktów to plik, który zawiera informacje o wszystkich produktach na twojej stronie. Będziemy wykorzystywać te informacje do zbudowania dynamicznych banerów.

Artykuł ten zawiera szczegóły dotyczące zawartości feeda i sposobu formatowania każdego pola. 

2 -Formaty feeda wspierane przez Criteo

W celu upewnienia się, że Criteo będzie mogło pobrać twój feed produktów, prosimy zastosować jeden z poniższych formatów:

Format feeda Opis Pobieranie

TSV

Format ten opiera się o wartość rozdzielaną znakiem tabulatora. Nagłówek musi zostać określony w pierwszym wierszu pliku. Należy usunąć nazwy plików zawierające spacje.

Przykład feeda

CSV

Format ten opiera się o wartość rozdzielaną znakiem przecinka. Nagłówek musi zostać określony w pierwszym wierszu pliku. Należy usunąć nazwy plików zawierające spacje.

Przykład feeda

XML

Format ten opiera się o podstawy struktury XML. Produkty są reprezentowane przez zbiór węzłów XML. Listę produktów należy rozpocząć od określenia tagu <?xml.

Przykład feeda

3 - Informacje o produkcie

Wszystkie nazwy pól należy wprowadzić w języku angielskim. Informacje o produkcie nie powinny zawierać tagów HTML, ani tagów stylu.

3.1 - Informacje wymagane do reklamowania twoich produktów

3.1.1 id

To pole wymagane jest dla wszystkich produktów w feedzie i nie może zostać puste.

Tag id jest unikalnym identyfikatorem produktu. Może zawierać znaki alfanumeryczne, które reprezentują wyłącznie jeden produkt. Po przydzieleniu id do produktu i imporcie, to id nie może być użyte ani dla innego produktu, ani dla wariacji produktu. W przypadku wypełnionego również item_group_id, należy wypełnić id wpisując podrzędne ID/SKU.

Wymogi dotyczące znaków:  ID musi rozpoczynać się literą lub cyfrą i może zawierać jedynie znaki ASCII.

Limit: 250

Typ: Ciąg

Przykład: abc123-black-7.5

3.1.2 tytuł

To pole wymagane jest dla wszystkich produktów w feedzie i nie może zostać puste.

Title to tytuł produktu, zwykle wyświetlany na stronie ze szczegółami produktu. Zostanie ona użyta jako główny tekst dotyczący produktu wyświetlanego na banerze. Z uwagi na limity znaków na banerach, a także ich format i layout, preferowane są krótsze nazwy (zawierające mniej niż 25 znaków). W przeciwnym razie tekst może być obcięty.

Wymogi dotyczące znaków: Nazwa musi rozpoczynać się literą lub cyfrą i może zawierać jedynie znaki ASCII.

Limit: 150 (zaleca się 25)

Typ: Ciąg

Przykład Buty robocze - Rozmiar 7,5

3.1.3 opis

Opis jest krótkim tekstem z informacją o produkcie i stanowi dodatek do jego nazwy. Z uwagi na limity znaków na banerach, krótsze nazwy (zawierające mniej niż 50 znaków) będą bardziej pasowały do formatów wykorzystywanych przez Criteo.

Wymogi dotyczące znaków: Nazwa musi rozpoczynać się literą lub cyfrą i może zawierać jedynie znaki ASCII. Należy usunąć z tego pola wszystkie tagi HTML, łącznie ze stylem, formatowaniem oraz kotwicami.

Limit: 5000 (zaleca się 50)

Typ: Ciąg

Przykład: Świetny w codziennym użytkowaniu.

3.1.4 google_product_category

Atrybuty poziomu kategorii wskazują kategorię zgłoszonego produktu, zgodnie z klasyfikacją produktów Google.

W przypadku, gdy twój produkt jest połączony z wieloma kategoriami, wybierz dla nas tę, która jest najważniejsza.

Wymogi dotyczące znaków: Wspieramy jedynie pełną ścieżkę kategorii. Nie akceptujemy ID kategorii w ścieżce.

Typ: Ciąg

Przykład: Kobiety > Buty > Buty robocze

3.1.5 link

To pole wymagane jest dla wszystkich produktów w feedzie i nie może zostać puste.

Link stanowi stronę dedykowaną informacjom o produkcie. Link jest zazwyczaj, choć nie koniecznie, przypisany danemu produktowi. Informacja o produkcie znajdująca się pod tym adresem url powinna odpowiadać informacji podanej w feedzie. Prosimy określić protokół (http:// lub https://) dla wszystkich URLi.

Wymogi dotyczące znaków :link musi zaczynać się od protokołu (http:// lub https://), po którym występuje pełny adres URL strony ze szczegółami produktu. Wszystkie symbole muszą być zakodowane. Np. $ należy zastąpić %24.

Limit: 1024

Typ: Ciąg

Przykład: http://www.example.com/product/working-boots

3.1.6 link_obrazu

To pole wymagane jest dla wszystkich produktów w feedzie i nie może zostać puste.

image_link zawiera adres URL, który określa ścieżkę pliku do obrazu wybranego produktu. image_link wykorzystywany będzie do wyświetlania obrazu produktu na banerach.Najlepiej, aby obrazy miały szerokość między 300 a 400 pikseli i rozmiar do 1MB. Zdjęcie powinno posiadać określony nagłówek Content-Type bądź image/png lub image/jpeg. W przypadku, gdy ograniczasz dostęp do obrazów poprzez cURL, prosimy o umieszczenie naszej aplikacji klienckiej na zaufanej liście, abyśmy mogli wyświetlać twoje obrazy na banerach Criteo: curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn.

Wymogi dotyczące znaków: image_link powinno rozpoczynać się od http:// (nie https://), po którym następuje pełny adres URL obrazu produktu. Wszystkie symbole muszą być zakodowane. Np. $ należy zastąpić %24. Jednak image_link nie może zawierać żadnych symboli w ciągu zapytań (np. znaki po ?)

Limit: 2000

Typ: Ciąg

Przykład: http://www.example.com/product/image/working-boots.png

3.1.7 additional_image_link

additional_image_link jest URLem, który określa ścieżkę pliku do zdjęcia danego produktu, który jest inny od tego dostarczonego w image_link. additional_image_link zostanie użyte do wyświetlania zdjęć na banerach. Idealnie, zdjęcia powinny mieć format od 300 do 400 pikseli (szerokość), a ich rozmiar nie powinien przekraczać 1MB. Zdjęcie powinno posiadać określony nagłówek Content-Type bądź image/png lub image/jpeg. W przypadku, gdy ograniczą twój dostęp do zdjęć poprzez cURL, prosimy o umieszczenie naszego whitelist-agent na zaufanej liście, abyśmy mogli wyświetlać twoje zdjęcia na banerach Criteo: curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn.

Wymogi dotyczące znaków:  additional_image_link powinno rozpoczynać się od http:// (nie https://), po którym następuje pełny adres URL obrazu produktu. Wszystkie symbole muszą być zakodowane. Np. $ należy zastąpić %24. Jednak additional_image_link nie może zawierać żadnych symboli w ciągu zapytań (nie wolno wstawiać znaków po ?)

Limit: 1024

Typ: Ciąg

Przykład: http://www.example.com/product/image/working-boots-side.png

3.1.8 availability

Dostępność wskazuje, czy produkt może być nabyty na stronie. Pole dostępność może zostać wypełnione na 3 sposoby: przedsprzedaż (towar nie jest aktualnie wysyłany, ale można go nabyć), niedostępny (towar nie jest wysyłany i nie są przyjmowane zamówienia na niego) oraz dostępny (towar jest wysyłany i można go zamawiać). Przedmioty oznaczone jako niedostępne zostaną wykluczone z wyświetlania na banerach.

Wymogi dotyczące znaków: availability należy wypełnić jedną z następujących wartości:

· przedsprzedaż

· niedostępny

· na stanie

Limit: 25

Typ: Ciąg

Przykład: dostępny

3.1.9 price

Price to cena, w jakiej producent rekomenduje sprzedaż produktu. Jeżeli podany produkt jest "na przecenie", w pole price należy zamieścić cenę wyższą. Price powinna być w walucie zastosowanej na stronie. Należy wypełnić price jedynie wartością numeryczną, używając kropki (.) jako separatora dziesiątkowego - bez separatora tysięcznego.

Wymogi dotyczące znaków: Separator dziesiętny musi być kropką (.) bez separatora tysięcznego.

Limit: 14

Typ: Ciąg

Przykład: 1299.99

3.1.10 sale_price

sale_price to cena, w której produkt jest dostępny do nabycia na stronie; w przypadku, gdy dany produkt jest "wyprzedawany" sale_price zostanie wypełniona niższą wartością price. sale_price powinna być w walucie zastosowanej na stronie. Należy jedynie wprowadzić sale_price w formie numerycznej wartości price używając kropki (.) jako separatora dziesiętnego - bez separatora tysięcznego.

Wymogi dotyczące znaków: Separator dziesiętny musi być kropką (.) bez separatora tysięcznego.

Limit: 14

Typ: Ciąg

Przykład: 1199.99

3.1.11 gtin lub mpn

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) to niepowtarzalny identyfikator wykorzystywany do rozpoznawania produktów, usług lub dóbr na globalnym rynku.

GTIN składa się z:

 • GTIN-12 (UPC-A): to 12-cyfrowy numer wykorzystywany głównie w Ameryce Północnej.
 • GTIN-8 (EAN/UCC-8): to 8-cyfrowy numer wykorzystywany głównie poza Ameryką Północną.
 • GTIN-13 (EAN/UCC-13): to 13-cyfrowy numer wykorzystywany głównie poza Ameryką Północną.
 • GTIN-14 (EAN/UCC-14 lub ITF-14): to 14-cyfrowy numer wykorzystywany do identyfikowania produktów handlowych na różnych poziomach opakowania.

Wymogi dotyczące znaków: Wartość musi być 8-, 12-, 13-, lub 14-cyfrowym numerem (UPC, EAN, JAN, lub ISBN).

Numer części producenta (MPN) to niepowtarzalny numer łączący produkt z producentem.

Limit: 50

Typ: Ciąg

Przykład: 0001234560012

3.1.12 brand

Marka identyfikuje nazwę marki produktu. Niektóre produkty nie mają jasnej nazwy marki. W takich przypadkach nie ma konieczności podawania tej informacji.

Wymogi dotyczące znaków: id nazwy musi rozpoczynać się albo od litery albo od cyfry i może zawierać jedynie znaki ASCII. Należy usunąć z tego taga wszelkie kody HTML, łącznie ze stylem.

Limit: 70

Typ: Ciąg

Przykład: Criteo

3.1.13 adult

Atrybut adult wskazuje, czy dany produkt może być wyświetlany wszystkim użytkownikom i odbiorcom. Produkty oznaczone adult nie mogą być wyświetlane na banerach Criteo i mogą prowadzić do umieszczenia przez wydawców kampanii na czarnej liście. W to pole można również wpisać wartość 'tak', jeśli produkt ma nie być rekomendowany, ani wyświetlany na banerach.

Wymogi dotyczące znaków: Wartość to tak lub nie

Typ: Boolean

Przykład: nie

3.2 - Niewymagane pola

3.2.1. Podstawowe informacje o produkcie

Nazwa: product_type

product_type jest kategorią (lub listą kategorii), do której należy produkt. Nie ma ograniczeń dotyczących typu kategorii, które należy tu umieścić. Można użyć product_type w celu przypisania produktu do określonej kategorii na stronie. product_type rozróżnia wielkość liter, więc jeśli używają Państwo nazw kobieta i Kobieta dla jednego produktu, Criteo zinterpretuje je jako dwie różne kategorie.

Wymogi dotyczące znaków: product_type musi rozpoczynać się literą lub cyfrą i może zawierać jedynie znaki ASCII. Między nazwami kategorii należy wstawić > (> dla feedów XML).

Limit: 500

Typ: Ciąg

Przykład: Kobieta &gt; Obuwie &gt; Obuwie robocze

3.2.2 mobile_link

mobile_link jest linkiem do strony z informacjami o produkcie dostosowanej do urządzeń mobilnych. Ten url powinien być inny niż podany w polu link. Podając link mobilny: poprawią Państwo doświadczenie klientów i skrócą czas wczytywania się strony.

Wymogi dotyczące znaków :link musi zaczynać się od protokołu (http:// lub https://), po którym występuje pełny adres URL strony ze szczegółami produktu. Wszystkie symbole muszą być zakodowane. Np. $ należy zastąpić %24.

Limit: 2000

Typ: Ciąg

Przykład: http://m.example.com/product/working-boots

3.2.3 warunek

Warunek jest stosowany do zakwalifikowania produktu do jednej z trzech wartości: 'nowe', 'odnowione' i 'używane'.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalne są jedynie trzy wartości:

 • 'nowe' [nowe]
 • 'odnowione' [odnowione]
 • 'używane' [używane]

Typ: Ciąg

Przykład: nowe

---

Warianty produktu

3.2.6 item_group_id

item_group_id jest unikalnym, nadrzędnym identyfikatorem produktu. Może zawierać znaki alfanumeryczne, które reprezentują wyłącznie jeden produkt, który może być wyrażony jako zbiór produktów podrzędnych. Po przydzieleniu item_group_id do produktu i imporcie, item_group_id nie może być użyte dla innego produktu, a item_group_id dla danego produktu nie może zostać zmienione. Ze względu na fakt, że item_group_id reprezentuje zbiór produktów, kilka produktów może posiadać taką samą wartość item_group_id.

Wymogi dotyczące znaków: item_group_id musi rozpoczynać się literą lub cyfrą i może zawierać jedynie znaki ASCII.

Limit: 250

Typ: Ciąg

Przykład: abc123

3.2.7 color

Opis: Atrybut ten wskazuje dominujący/e kolor(y) produktu.

Limit: 100

Typ: Ciąg

Przykład: czarny

3.2.8 płeć

Wymagane dla wszystkich produktów w grupie, które różnią się w zależności od płci.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalne są jedynie trzy wartości:

 • 'mężczyźni' [mężczyźni]
 • 'kobiety' [kobiety]
 • 'unisex' [unisex]

Typ: Ciąg

Przykład: mężczyźni

3.2.9 age_group

Atrybut ten jest wykorzystywany do wskazania grupy wiekowej przeznaczonej dla danego produktu.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalnych jest 5 wartości:

 • 'noworodek' [noworodek]
 • 'niemowlę' [niemowlę]
 • 'przedszkolaki' [przedszkolaki]
 • 'dzieci' [dzieci]
 • 'dorośli' [dorośli]

Typ: Ciąg

Przykład: osoba dorosła

3.2.10 materiał

Atrybut ten wskazuje materiał lub tkaninę, z którego wykonany jest produkt. Wymagane dla wszystkich produktów w grupie, które różnią się w zależności od materiału.

Limit: 200

Typ: Ciąg

Przykład: skóra

3.2.11 wzór

Atrybut ten wskazuje wzór lub nadruk produktu. Wymagane dla wszystkich produktów w grupie, które różnią się w zależności od wzoru.

Limit: 100

Typ: Ciąg

Przykład: w paski

3.2.12 rozmiar

Atrybut ten wskazuje rozmiar produktu. Wymagane dla wszystkich produktów w grupie, które różnią się w zależności od rozmiaru.

Limit: 100

Typ: Ciąg

Przykład: L

3.2.13 typ_rozmiaru

Możesz określić obcięcie produktu poprzez dodanie nowego typu rozmiaru.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalnych jest 5 wartości:

 • 'regularny' [regularne]
 • 'petite' [petite]
 • 'plus' [plus]
 • 'duży i wysoki' duże i wysokie]
 • 'macierzyństwo' [macierzyństwa]

Limit: nie dotyczy

Typ: Ciąg

Przykład: regularny

3.2.13 system_rozmiarowy

Opis: Możesz określić krajowy system rozmiarowy poprzez dodanie nowego systemu rozmiarowego.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszcza się 11 wartości: US, UK, EU, DE, FR, JP, CN (China), IT, BR, MEX, AU

Limit: nie dotyczy

Typ: Ciąg

Przykład: US

---

Informacja o wysyłce

3.2.14 wysyłka

Ten atrybut zostanie użyty, aby określić szczegóły dotyczące wysyłki dla każdego obsługiwanego kraju, poprzez wskazanie ceny i usługi.

Typ: Ciąg

Przykład:

 <shipping>
<country>US</country>
<service>Standard</service>
<price>15.5 USD</price>
</shipping>

3.2.15 waga_wysyłki

Waga_wysyłki przedstawia wagę produktu.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalne są jedynie następujące wartości: lb, oz, g, kg

Typ: Ciąg

Przykład: 1 kg

3.2.16 wysokość_wysyłki

Wysokość_wysyłki przedstawia wysokość produktu.

3.2.17 szerokość_wysyłki

Szerokość_wysyłki przedstawia szerokość produktu.

3.2.18 długość_wysyłki

Opis: Długość_wysyłki przedstawia długość produktu.

3.2.19 etykieta_wysyłki

Ten atrybut może być użyty w celu przypisania etykiet do określonych produktów stosujących wybrane przez ciebie wartości np. produkty łatwo psujące się lub w promocji.

Limit: 100

Typ: Ciąg

Przykład: promocja

---

Paczka & Zestaw produktów

3.2.20 multipaczka

Ten atrybut określa paczkę identycznych produktów

Typ: Cała

Przykład: 2

3.2.21 jest pakietem

Ten atrybut określa grupę różnych produktów

Typ: Boolean

Przykład: FALSE

3.2.22 id_promocji

Opis: Ten atrybut określa ID promocji

Limit: String

Typ: 60

Przykład: 123654

---

Dodatkowe atrybuty

3.2.23 custom_label_0

Dodatkowe niestandardowe informacje o produkcie

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalnych jest jedynie 5 poziomów niestandardowych informacji (0 do 4)

Limit: 100

Typ: Ciąg

3.2.24 sale_price_effective_date

Ten atrybut jest stosowany wraz z ‘ceną_sprzedaży’ do określenia zakresu danych dotyczących ważności ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące znaków: Daty rozpoczęcia i zakończenia oddzielone znakiem (/). Data jest określona formatem (RRRR-MM-DD), a następnie litera 'T', okresem dnia, gdy sprzedaż się rozpocznie, a następnie oznaczeniem strefy czasowej, zgodnie z normą ISO 8601. Data zakończenia powinna posiadać taki sam format.

Limit: 51

Przykład: 2016-03-01T13:00-0800/2016-03-11T15:30-0800

3.2.25 adwords_redirect

Adres URL do zaznaczenia oddzielnie wszystkick kliknięć z Google Shopping.

Limit: 200

Typ: adres URL

Przykład: http://www.mywebsite.com/productpage.html

3.2.26 wyłączone_miejsce docelowe

Atrybut 'wyłączone miejsce docelowe' zapobiega pojawieniu się artykułu w określonych miejscach przeznaczenia nawet jeśli pojawia się ono w danych twojego produktu.

3.2.27 data_wygaśnięcia

Data począwszy od której produkt nie będzie już polecany.

Limit: 10

Typ: format ISO 8601

Przykłąd: 2016-07-24

3.2.28 jednostka_cena_miara

Atrybut ‘miara wyceny jednostkowej’ określa pomiar i rozmiar artykułu. Np. 25floz or 15oz.

Przykład: 15oz

3.2.29 miara_podstawowej_wyceny_jednostkowej

Atrybut ‘miara podstawowej wyceny jednostkowej’ określa twoją preferencję co do mianownika ceny jednsostkowej. Np. 50floz.

Przykład: 50oz

Struktura przykładowego katalogu

Przykład feeda XML

XML

<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"version="2.0">

    <channel>

        <title>Your Website</title>

        <link>http://www.yoursite.com/us/</link>

        <description>Your Website</description>

        <item>

            <g:id>abc123-black-7.5</g:id>

            <g:title>Working Boots Size 7.5</g:title>

            <g:description>Excellent for daily use</g:description>

            <g:google_product_category>Women’s > Shoes > Working Boots</g:google_product_category>

            <g:link>http://www.example.com/product/working-boots</g:link>

            <g:image_link>http://www.example/com/product/image/working-boots.png</g:image_link>

            <g:additional_image_link>http://www.example.com/product/image/working-boots-side.png</g:additional_image_link>

            <g:additional_image_link>http://www.example.com/product/image/working-boots-side_2.png</g:additional_image_link>

            <g:availability>in stock</g:availability>

            <g:price>1299.99</g:price>

            <g:sale_price>1199.99</g:sale_price>

            <g:gtin>0001234560012</g:gtin>

            <g:brand>Criteo</g:brand>

            <g:adult>nie</g:adult>

            <g:product_type>Women’s &gt; Shoes &gt; Working Boots</g:product_type>

            <g:mobile_link>http://m.example.com/product/working-boots</g:mobile_link>

            <g:condition>new</g:condition>

            <g:availability>in stock</g:availability>

            <g:availability_date>2016-06-25T13:00-0800</g:availability_date>

            <g:sale_price_effective_date>2016-03-01T13:00-0800/2016-03-11T15:30-0800</g:sale_price_effective_date>

            <g:item_group_id>abc123</g:item_group_id>

            <g:color>Black</g:color>

            <g:gender>male</g:gender>

            <g:age_group>adult</g:age_group>

            <g:material>leather</g:material>

            <g:pattern>Striped</g:pattern>

            <g:size>L</g:size>

            <g:size_type>regular</g:size_type>

            <g:size_system>US</g:size_system>

            <g:shipping>

                <g:country>US</g:country>

                <g:service>Standard</g:service>

                <g:price>5.5 USD</g:price>

            </g:shipping>

            <g:shipping_weight>1 kg</g:shipping_weight>

            <g:shipping_label>promotion</g:shipping_label>

            <g:multipack>2</g:multipack>

            <g:is_bundle>FALSE</g:is_bundle>

            <g:custom_label_0>custom data 0</g:custom_label_0>

            <g:custom_label_1>custom data 1</g:custom_label_1>

            <g:custom_label_2>custom data 2</g:custom_label_2>

            <g:custom_label_3>custom data 3</g:custom_label_3>

            <g:custom_label_4>custom data 4</g:custom_label_4>

            <g:sale_price_effective_date>2016-03-01T13:00-0800/2016-03-11T15:30-0800</g:sale_price_effective_date>

            <g:adwords_redirect>http://www.mywebsite.com/productpage.html</g:adwords_redirect>

            <g:excluded_destination>Shopping</g:excluded_destination>

            <g:expiration_date>2016-07-24</g:expiration_date>

            <g:unit_pricing_measure>15oz</g:unit_pricing_measure>

            <g:unit_pricing_base_measure>50oz</g:unit_pricing_base_measure>

        </item>

    </channel>

</rss>

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Oparte na technologii Zendesk