Zaloguj

Witamy w naszym Centrum wsparcia

Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Witamy w naszym Centrum wsparcia. Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Specyfikacja Criteo feeda produktów

1 - Przegląd

Feed produktów to plik, który zawiera informacje o wszystkich produktach na twojej stronie. Będziemy wykorzystywać te informacje do zbudowania dynamicznych banerów.

Artykuł ten zawiera szczegóły dotyczące zawartości feeda i sposobu formatowania każdego pola. 

2 - Formaty feeda wspierane przez Criteo

W celu upewnienia się, że Criteo będzie mogło pobrać twój feed produktów, prosimy zastosować jeden z poniższych formatów:

Format feeda

Opis

Pobieranie

TSV

Format ten opiera się o Wartość rozdzielaną znakiem tabulatora. Nagłówek musi zostać określony w pierwszym wierszu pliku. Nazwy pól nie mogą zawierać spacji ani podkreśleń (np. „image_link” lub „image_link”).

 Przykład feeda

CSV

Format ten opiera się o Wartość rozdzielaną znakiem przecinka. Nagłówek musi zostać określony w pierwszym wierszu pliku. Nazwy pól nie mogą zawierać spacji ani podkreśleń (np. „image_link” lub „image_link”).

 Przykład feeda

XML

Ten format musi być zgodny ze składnią języka XML. Produkty są reprezentowane przez zbiór węzłów XML. Listę produktów należy rozpocząć od <?xml określenia tagu. 

 Przykład feeda

 

 

3 - Informacje o produkcie do podania

Wszystkie nazwy pól należy wprowadzić w języku angielskim. Informacje o produkcie nie powinny zawierać tagów HTML, ani tagów stylu.

3.1 - Informacje wymagane do reklamowania twoich produktów

3.1.1 id

To pole wymagane jest dla wszystkich produktów w feedzie i nie może zostać puste.

Tag „id” to unikatowy identyfikator reprezentujący wyłącznie jeden produkt. Gdy tag „id” zostanie przypisany do produktu i zaimportowany, nie można go już użyć z żadnym innym produktem ani zmienić. W przypadku wypełnienia również tagu „item_group_id” w tagu id należy wpisać ID/SKU elementu podrzędnego.

Wymogi dotyczące znaków: W polu „id” mogą się znajdować wyłącznie znaki ASCII. Nie można wpisywać cudzysłowów.

Limit: 240

Type: Ciąg znaków

Przykład: abc123-black-7.5

3.1.2 tytuł

To pole wymagane jest dla wszystkich produktów w feedzie i nie może zostać puste.

„title” to tytuł produktu, zwykle wyświetlany na stronie ze szczegółami produktu. Zostanie użyty jako główny opis tekstowy dotyczący produktu wyświetlanego na banerze. 

Rekomendacje dla Criteo Predictive Search:

W przypadku planowanego ponownego wykorzystania feeda Google Shopping zaleca się wstawienie najdłuższej nazwy w polu 'title', a krótszą nazwę, lepiej dostosowaną do wyświetlacza w polu 'display_ads_title'

Wymogi dotyczące znaków: Name musi rozpoczynać się literą lub cyfrą.

Limit: 150

Type: Ciąg znaków

Przykład Buty robocze - Rozmiar 7,5

3.1.3 description

Opis jest krótkim tekstem z informacją o produkcie i stanowi dodatek do jego nazwy. Z uwagi na limity znaków na banerach, krótsze nazwy (zawierające mniej niż 50 znaków) będą bardziej pasowały do formatów wykorzystywanych przez Criteo.

Wymogi dotyczące znaków: Opis musi się rozpoczynać literą lub cyfrą. Należy usunąć z tego pola wszystkie tagi HTML, w tym tagi stylu, formatowania oraz kotwice.

Limit: 5000 

Type: Ciąg znaków

Przykład: Świetny w codziennym użytkowaniu.

3.1.4 google_product_category

Atrybuty poziomu kategorii wskazują kategorię zgłoszonego produktu, zgodnie z klasyfikacją produktów Google.

W przypadku, gdy twój produkt jest połączony z wieloma kategoriami, wybierz dla nas tę, która jest najważniejsza.

Wymogi dotyczące znaków: Można wpisać zarówno identyfikator, jak i pełną ścieżkę kategorii.

Type: Ciąg znaków

Przykład: Kobiety > Buty > Buty robocze LUB 2271

3.1.5 link

To pole wymagane jest dla wszystkich produktów w feedzie i nie może zostać puste.

Link stanowi stronę dedykowaną informacjom o produkcie. Link jest zazwyczaj, choć nie koniecznie, przypisany danemu produktowi. Informacja o produkcie znajdująca się pod tym adresem url powinna odpowiadać informacji podanej w feedzie. Prosimy określić protokół (http:// lub https://) dla wszystkich URLi.

W przypadku korzystania z usługi wyszukiwania predykcyjnego Criteo Predictive Search nazwa domeny wpisana w tym polu musi pasować do domeny zdefiniowanej w narzędziu Google Merchant Center.

Wymogi dotyczące znaków: Tag link musi zaczynać się od protokołu (http:// lub https://), po którym występuje pełny adres URL strony ze szczegółami produktu. Wszystkie symbole muszą być zakodowane. Np. $ należy zastąpić %24.

Limit: 1024

Type: Ciąg znaków

Przykład: http://www.example.com/product/working-boots

3.1.6 link_obrazu

To pole wymagane jest dla wszystkich produktów w feedzie i nie może zostać puste.

Pole „image_link” zawiera adres URL, który określa ścieżkę do pliku obrazu wybranego produktu. Pole „image_link” służy do wyświetlania obrazu produktu na banerach. Najlepiej, aby obrazy miały rozdzielczość co najmniej 800x800 pikseli i rozmiar do 16 MB. Obraz powinien mieć zdefiniowany nagłówek „Content-Type” jako „image/png” lub „image/jpeg”. W przypadku ograniczenia dostępu do obrazów poprzez adres cURL należy dodać naszego użytkownika-agenta do zaufanej listy, tak abyśmy mogli wyświetlać obrazy na banerach Criteo: curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn.

Wymogi dotyczące znaków: Wartość w polu „image_link” musi rozpoczynać się od tekstu http:// (nie https://), po którym następuje pełny adres URL obrazu produktu. Wszystkie symbole muszą być zakodowane. Przykład: Znak „$” należy zastąpić „%24”. 

Limit: 2000

Type: Ciąg znaków

Przykład: http://www.example.com/product/image/working-boots.png

3.1.7 additional_image_link

Pole „additional_image_link” zawiera adres URL, który określa ścieżkę do pliku obrazu wybranego produktu. Pole „additional_mage_link” służy do wyświetlania obrazu produktu na banerach. Najlepiej, aby obrazy miały rozdzielczość co najmniej 800x800 pikseli i rozmiar do 16 MB. Obraz powinien mieć zdefiniowany nagłówek „Content-Type” jako „image/png” lub „image/jpeg”. W przypadku ograniczenia dostępu do obrazów poprzez adres cURL należy dodać naszego użytkownika-agenta do zaufanej listy, tak abyśmy mogli wyświetlać obrazy na banerach Criteo: curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn.

Wymogi dotyczące znaków: additional_image_link powinno rozpoczynać się od http:// (nie https://), po którym następuje pełny adres URL obrazu produktu. Wszystkie symbole muszą być zakodowane. Np. $ należy zastąpić %24. Jednak additional_image_link nie może zawierać żadnych symboli w ciągu zapytań (nie wolno wstawiać znaków po ?)

Limit: 2000

Type: Ciąg znaków

Przykład: http://www.example.com/product/image/working-boots-side.png

3.1.8 availability

Pole to jest wymagane dla Criteo Predictive Search

Dostępność wskazuje, czy produkt może być nabyty na stronie. Pole dostępność może zostać wypełnione na 3 sposoby: przedsprzedaż (towar nie jest aktualnie wysyłany, ale można go nabyć), niedostępny (towar nie jest wysyłany i nie są przyjmowane zamówienia na niego) oraz dostępny (towar jest wysyłany i można go zamawiać). Przedmioty oznaczone jako niedostępne zostaną wykluczone z wyświetlania na banerach.

Wymogi dotyczące znaków: Dostępność należy wypełnić jedną z następujących wartości:

· przedsprzedaż

· niedostępny

· na stanie

Limit: 16

Type: Ciąg znaków

Przykład: dostępny

3.1.9 price

Price to cena, w jakiej producent rekomenduje sprzedaż produktu. Jeżeli podany produkt jest "na przecenie", w pole price należy zamieścić cenę wyższą. Price powinna być w walucie zastosowanej na stronie. Należy wypełnić price jedynie wartością numeryczną, używając kropki (.) jako separatora dziesiątkowego - bez separatora tysięcznego.

Wymogi dotyczące znaków: Separator dziesiętny musi być kropką (.). Nie wolno używać separatora tysięcy.

Limit: 14

Type: Ciąg znaków

Przykład: 1299.99

3.1.10 sale_price

sale_price to cena, w której produkt jest dostępny do nabycia na stronie; w przypadku, gdy dany produkt jest "wyprzedawany" sale_price zostanie wypełniona niższą wartością price. sale_price powinna być w walucie zastosowanej na stronie. Należy jedynie wprowadzić sale_price w formie numerycznej wartości price używając kropki (.) jako separatora dziesiętnego - bez separatora tysięcznego.

Wymogi dotyczące znaków: Separator dziesiętny musi być kropką (.). Nie wolno używać separatora tysięcy.

Limit: 14

Type: Ciąg znaków

Przykład: 1199.99

3.1.11 gtin (upc, ean)

Pole to jest wymagane dla Criteo Predictive Search

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) to niepowtarzalny identyfikator wykorzystywany do rozpoznawania produktów, usług lub dóbr na globalnym rynku.

GTIN składa się z:

 • GTIN-12 (UPC-A): to 12-cyfrowy numer wykorzystywany głównie w Ameryce Północnej.
 • GTIN-8 (EAN/UCC-8): to 8-cyfrowy numer wykorzystywany głównie poza Ameryką Północną.
 • GTIN-13 (EAN/UCC-13): to 13-cyfrowy numer wykorzystywany głównie poza Ameryką Północną.
 • GTIN-14 (EAN/UCC-14 lub ITF-14): to 14-cyfrowy numer wykorzystywany do identyfikowania produktów handlowych na różnych poziomach opakowania.

Wymogi dotyczące znaków: Wartość musi być 8-, 12-, 13-, lub 14-cyfrowym numerem (UPC, EAN, JAN, lub ISBN).

Limit: 50

Type: Ciąg znaków

Przykład: 0001234560012

 

3.1.12  mpn 

Numer części producenta (MPN) to niepowtarzalny numer łączący produkt z producentem.

Limit: 70

Type: Ciąg znaków

Przykład: 4060882

 

3.1.13 brand

 Pole to jest wymagane dla Criteo Sponsored Products

Marka identyfikuje nazwę marki produktu. Niektóre produkty nie mają jasnej nazwy marki. W takich przypadkach nie ma konieczności podawania tej informacji.

Wymogi dotyczące znaków:  nazwa musi rozpoczynać się od litery lub cyfry i może zawierać jedynie znaki ASCII. Należy usunąć z tego taga wszelkie kody HTML, łącznie ze stylem.

Limit: 70

Type: Ciąg znaków

Przykład: Criteo

 

3.1.14 adult

Pole to jest wymagane dla Criteo Predictive Search

Atrybut „adult” wskazuje, czy dany produkt może być wyświetlany wszystkim użytkownikom i odbiorcom. Produkty typu „adult” nie mogą być wyświetlane na banerach Criteo i mogą prowadzić do umieszczenia Twojej kampanii na czarnej liście przez wydawców. W to pole można również wpisać wartość „yes”, jeśli produkt ma nie być rekomendowany ani wyświetlany na banerach.

Wymogi dotyczące znaków: Dozwolone wartości to „yes” oraz „no”.

Typ: Boolean

Przykład: no

3.1.15 product_type

Pole to jest wymagane dla Criteo Sponsored Products

Pole „product_type” określa kategorię (lub listę kategorii), do której należy produkt. W polu „product_type” znajduje się lista kategorii lub zestawów kategorii handlowych dotyczących tego produktu. Wpisane dane muszą odpowiadać kategoriom w witrynie internetowej. Każdy poziom hierarchii należy oddzielić znakiem „>”. Jeśli produkt jest dostępny w wielu kategoriach, należy najpierw ustawić różne kategorie jako oddzielone przecinkiem (,) wraz z pierwszą kategorią. W polu „product_type” wielkość liter ma znaczenie, więc jeśli jeśli nazwy „dla kobiet” i „Dla kobiet” są używane dla dwóch różnych produktów, system Criteo zinterpretuje to jako dwie różne kategorie.

Wymogi dotyczące znaków: Pole „product_type” musi rozpoczynać się literą lub cyfrą i może zawierać jedynie znaki ASCII. Między nazwami kategorii należy wstawić znak „>” („&gt;” w przypadku danych XML). Obsługiwana jest jedynie pełna ścieżka kategorii. Jeśli produkt jest dostępny w wielu kategoriach, należy oddzielić różne kategorie przecinkiem (,), wpisując na początku kategorię główną. Nie akceptujemy ID kategorii w ścieżce. Identyfikatory należy wpisać w polu „product_type_key”. 

Limit: 500

Type: Ciąg znaków

Przykład:

 • Jedna: Akcesoria komputerowe &gt; Klawiatury i myszy &gt; Myszy &gt; Myszy bezprzewodowe
 • Wiele: Akcesoria komputerowe &gt; Klawiatury i myszy &gt; Myszy &gt; Myszy bezprzewodowe,Prezenty &gt; Dla Taty &gt; Myszy

3.1.16 product_type_key

Pole to jest wymagane dla Criteo Sponsored Products

W tym polu  znajduje się unikatowy identyfikator oraz hierarchia typu produktu lub zestawu produktów określonych za pomocą pola „product_type”. Każdy klucz w hierarchii należy oddzielić znakiem „>”. Jeśli produkt jest dostępny w wielu kategoriach, należy oddzielić poszczególne kategorie przecinkiem (,), wpisując na początku kategorię główną.

Wymogi dotyczące znaków: Pole „product_type_key” może zawierać jedynie znaki ASCII. Między nazwami kategorii należy wstawić znak „>” („&gt;” w przypadku danych XML). Jeśli produkt jest dostępny w wielu kategoriach, należy oddzielić różne kategorie przecinkiem (,), wpisując na początku kategorię główną.

Limit: 500

Type: Ciąg znaków

Przykład:

 • Jedna: XY1 &gt; YZ1 &gt; Z1
 • Wiele: XY1 &gt; YZ1 &gt; Z1 , AB1 &gt; BC2 &gt; A

3.1.17 number_of_reviews

Pole to jest rekomendowane dla Criteo Sponsored Products

This field contains the number of reviews for this product. number_of_reviews is required if you want this information to be displayed in the ad.

Limit: 8

Typ: Liczba całkowita

Przykład: 2456

3.1.18 product_rating

Pole to jest rekomendowane dla Criteo Sponsored Products

W tym polu znajduje się informacja o ocenie punktowej produktu. Pole „product_rating” jest wymagane, jeśli informacja ta ma być wyświetlana w reklamie.

Wymogi dotyczące znaków: Separator dziesiętny musi być kropką (.). Nie wolno używać separatora tysięcy.

Limit: 8

Type: Ciąg znaków

Przykład: 4.5

3.1.19 filters

Pole to jest wymagane dla Criteo Sponsored Products

W polu „filters” znajdują się atrybuty, które określają różnice między produktami z tej samej kategorii. Filtry należy wpisywać jako oddzielone przecinkami pary wartości nazw atrybutów. Muszą odpowiadać liście filtrów dostępnych w witrynie internetowej oraz być zgodne z produktem. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwiązania Criteo Sponsored Products.

Wymogi dotyczące znaków: Pary Klucz=Wartość należy oddzielać przecinkami (,), a poszczególne wartości — pionową kreską (I).

Limit: 2000

Type: Ciąg znaków

Przykład: Kolor=Czerwony|Czarny, Rozmiar=XL, Rozmiar ekranu= 15 cali

3.2 - Niewymagane pola

3.2.1 mobile_link

mobile_link jest linkiem do strony z informacjami o produkcie dostosowanej do urządzeń mobilnych. Ten url powinien być inny niż podany w polu link. Podając link mobilny: poprawią Państwo doświadczenie klientów i skrócą czas wczytywania się strony.

Wymogi dotyczące znaków: Tag link musi zaczynać się od protokołu (http:// lub https://), po którym występuje pełny adres URL strony ze szczegółami produktu. Wszystkie symbole muszą być zakodowane. Np. $ należy zastąpić %24.

Limit: 2000

Type: Ciąg znaków

Przykład: http://m.example.com/product/working-boots

3.2.2 condition

Warunek jest stosowany do zakwalifikowania produktu do jednej z trzech wartości: 'nowe', 'odnowione' i 'używane'.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalne są jedynie trzy wartości:

 • 'nowe' [nowe]
 • 'odnowione' [odnowione]
 • 'używane' [używane]

Type: Ciąg znaków

Przykład: nowy

---

Warianty produktu

3.2.3 item_group_id

item_group_id jest unikalnym, nadrzędnym identyfikatorem produktu. Może zawierać znaki alfanumeryczne, które reprezentują wyłącznie jeden produkt, który może być wyrażony jako zbiór produktów podrzędnych. Po przydzieleniu item_group_id do produktu i imporcie, item_group_id nie może być użyte dla innego produktu, a item_group_id dla danego produktu nie może zostać zmienione. Ze względu na fakt, że item_group_id reprezentuje zbiór produktów, kilka produktów może posiadać taką samą wartość item_group_id.

Wymogi dotyczące znaków: W polu „item_group_id” mogą się znajdować wyłącznie znaki ASCII. Nie można wpisywać cudzysłowów.

Limit: 240

Type: Ciąg znaków

Przykład: abc123

 

3.2.4 color

Opis: Atrybut ten wskazuje dominujący/e kolor(y) produktu.

Limit: 100

Type: Ciąg znaków

Przykład: Czarny

3.2.5 gender

Wymagane dla wszystkich produktów w grupie, które różnią się w zależności od płci.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalne są jedynie trzy wartości:

 • 'mężczyźni' [mężczyźni]
 • 'kobiety' [kobiety]
 • 'unisex' [unisex]

Type: Ciąg znaków

Przykład: mężczyźni

3.2.6 age_group

Atrybut ten jest wykorzystywany do wskazania grupy wiekowej przeznaczonej dla danego produktu.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalne są jedynie trzy wartości:

 • 'noworodek' [noworodek]
 • 'niemowlę' [niemowlę]
 • 'przedszkolaki' [przedszkolaki]
 • 'dzieci' [dzieci]
 • 'dorośli' [dorośli]

Type: Ciąg znaków

Przykład: adult

3.2.7 material

Atrybut ten wskazuje materiał lub tkaninę, z którego wykonany jest produkt. Wymagane dla wszystkich produktów w grupie, które różnią się w zależności od materiału.

Limit: 200

Type: Ciąg znaków

Przykład:  skóra

3.2.8 pattern

Atrybut ten wskazuje wzór lub nadruk produktu. Wymagane dla wszystkich produktów w grupie, które różnią się w zależności od wzoru.

Limit: 100

Type: Ciąg znaków

Przykład: W paski

3.2.9 size

Atrybut ten wskazuje rozmiar produktu. Wymagane dla wszystkich produktów w grupie, które różnią się w zależności od rozmiaru.

Limit: 100

Type: Ciąg znaków

Przykład: L

3.2.10 size_type

Możesz określić obcięcie produktu poprzez dodanie nowego typu rozmiaru.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalne są jedynie trzy wartości:

 • 'regularny' [regularne]
 • 'petite' [petite]
 • 'plus' [plus]
 • 'duży i wysoki' duże i wysokie]
 • 'macierzyństwo' [macierzyństwa]

Limit: nie dotyczy

Type: Ciąg znaków

Przykład: regularny

3.2.11 size_system

Opis: Możesz określić krajowy system rozmiarowy poprzez dodanie nowego systemu rozmiarowego.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszcza się 11 wartości: US, UK, EU, DE, FR, JP, CN (China), IT, BR, MEX, AU

Limit: nie dotyczy

Type: Ciąg znaków

Przykład: US

---

Dla sprzedawców lokalnych

 

3.2.12 cross_sellers_product_id

To pole jest wymagane tylko wtedy, gdy prowadzisz sklep, w którym sprzedawane są produkty wielu dostawców.

„cross_sellers_product_id” to unikatowy identyfikator produktu grupujący kilka identyfikatorów odnoszących się do tego samego produktu sprzedawanego przez różnych sprzedawców. Po przypisaniu wartości „cross_sellers_product_id” do produktu i zaimportowaniu nie można jej użyć względem innego produktu ani zmienić. Ponieważ wartość „cross_sellers_product_id” reprezentuje zbiór produktów, kilka produktów może mieć taką samą wartość „cross_sellers_product_id”.

Wymogi dotyczące znaków: Wartość w polu „cross_sellers_id” musi rozpoczynać się literą lub cyfrą i może zawierać wyłącznie znaki ASCII.

Limit: 250

Type: Ciąg znaków

Przykład: abc123

3.2.13 seller_name

To pole jest wymagane tylko wtedy, gdy prowadzisz sklep, w którym sprzedawane są produkty wielu dostawców.

Pole „seller_name” określa wyświetlaną nazwę sprzedawcy. Ta nazwa jest zwykle taka sama jak nazwa widoczna obok konkretnego produktu na stronie sprzedawcy lub w koszyku. Między wartościami „seller_name” i „seller_id” musi istnieć relacja jeden-do-jednego.

Limit: 200

Type: Ciąg znaków

Przykład: Mój sklep z elektroniką

3.2.14 seller_id

To pole jest wymagane tylko wtedy, gdy prowadzisz sklep, w którym sprzedawane są produkty wielu dostawców.

„seller_id” to unikatowy identyfikator reprezentujący sprzedawcę w witrynie Twojego sklepu. Między wartościami „seller_id” i „seller_name” musi istnieć relacja jeden-do-jednego.

Limit: 200

Type: Ciąg znaków

Przykład: 3265fd

---

Informacja o wysyłce

3.2.15 shipping

Ten atrybut zostanie użyty, aby określić szczegóły dotyczące wysyłki dla każdego obsługiwanego kraju, poprzez wskazanie ceny i usługi.

Type: Ciąg znaków

Przykład:

 <shipping>
<country>US</country>
<service>Standard</service>
<price>15.5 USD</price>
</shipping>

3.2.16 shipping_weight

Waga_wysyłki przedstawia wagę produktu.

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalne są jedynie następujące wartości: lb, oz, g, kg

Type: Ciąg znaków

Przykład: 1 kg

3.2.17 shipping_height

Wysokość_wysyłki przedstawia wysokość produktu.

3.2.18 shipping_width

Szerokość_wysyłki przedstawia szerokość produktu.

3.2.19 shipping_length

Opis:  Pole „shipping_length” przedstawia długość produktu.

3.2.20 shipping_label

Ten atrybut może być użyty w celu przypisania etykiet do określonych produktów stosujących wybrane przez ciebie wartości np. produkty łatwo psujące się lub w promocji.

Limit: 100

Type: Ciąg znaków

Przykład: promocja

---

Paczka & Zestaw produktów

3.2.21 multipack

Ten atrybut określa paczkę identycznych produktów

Typ: Liczba całkowita

Przykład: 2

3.2.22 is_bundle

Ten atrybut określa grupę różnych produktów

Typ: Boolean

Przykład: FALSE

3.2.23 promotion_id

Opis: Ten atrybut określa ID promocji.

Limit: String

Typ: 60

Przykład: 123654

3.2.24 promo_text

Szczegół: To pole zawiera tekst promocyjny produktu.

Limit: String

Typ: 60

Przykład: Oferta specjalna

---

Dodatkowe atrybuty

3.2.25 custom_label_0

Dodatkowe niestandardowe informacje o produkcie

Wymogi dotyczące znaków: Dopuszczalnych jest jedynie 5 poziomów niestandardowych informacji (0 do 4)

Limit: 100

Type: Ciąg znaków

3.2.26 sale_price_effective_date

Only works for Criteo Predictive Search:

Ten atrybut jest stosowany wraz z ‘ceną_sprzedaży’ do określenia zakresu danych dotyczących ważności ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące znaków: Daty rozpoczęcia i zakończenia oddzielone znakiem (/). Data jest określona formatem (RRRR-MM-DD), a następnie litera 'T', okresem dnia, gdy sprzedaż się rozpocznie, a następnie oznaczeniem strefy czasowej, zgodnie z normą ISO 8601. Data zakończenia powinna posiadać taki sam format.

Limit: 51

Przykład: 2016-03-01T13:00-0800/2016-03-11T15:30-0800

3.2.27 adwords_redirect

Adres URL do zaznaczenia oddzielnie wszystkick kliknięć z Google Shopping.

Limit: 200

Typ: adres URL

Przykład: http://www.mywebsite.com/productpage.html

3.2.28 excluded_destination

Atrybut 'wyłączone miejsce docelowe' zapobiega pojawieniu się artykułu w określonych miejscach przeznaczenia nawet jeśli pojawia się ono w danych twojego produktu.

3.2.29 expiration_date

Only works for Criteo Predictive Search:

Data począwszy od której produkt nie będzie już polecany.

Limit: 10

Typ: format ISO 8601

Przykład: 2016-07-24

3.2.30 unit_pricing_measure

Atrybut ‘miara wyceny jednostkowej’ określa pomiar i rozmiar artykułu. Np. 25floz or 15oz.

Przykład: 15oz

3.2.31 unit_pricing_base_measure

Atrybut ‘miara podstawowej wyceny jednostkowej’ określa twoją preferencję co do mianownika ceny jednsostkowej. Np. 50floz.

Przykład: 50oz

3.2.32 display_ads_title

Tego pola można użyć do wyświetlenia innego tytułu w reklamach graficznych (innego niż wartość w polu „title”).

Ze względu na fakt, że krótsze tytuły łatwiej dopasować do rozmiaru naszych banerów graficznych, a dłuższe tytuły sprawdzają się lepiej z produktem Criteo Search, zalecamy używać pełnych tytułów w polu „title” oraz krótszych tytułów w polu „display_ads_title”.

Limit: 150 (zaleca się 25)

Typ: Ciąg

3.2.33 display_ads_value

Informuje o marży artykułu w takie samej walucie, jak waluta ceny artykułu. Można zastosować wartość odpowiadającą wielokrotności marży, aby ukryć faktyczną marżę, jednak wtedy należy postąpić identycznie w przypadku innych produktów.

Limit wartości : 10-krotność parametru price produktu

Typ: Ciąg

Przykład : 299,99

3.2.34 map_price

W polu „map_price” znajduje się informacja o „minimalnej cenie reklamowej” produktu. To pole nigdy nie jest wyświetlane w naszych reklamach. Należy je zdefiniować, jeśli z pewnego powodu w reklamach nie może być widoczna cena niższa od wartości „map_price”. Jeśli bieżąca cena produktu jest niższa od wartości „map_price”, cena nie będzie wyświetlana w reklamie.

Wymogi dotyczące znaków: Separator dziesiętny musi być kropką (.) bez separatora tysięcznego.

Typ: Ciąg

Przykład : 1299,99

3.2.34 model_number

Pole „model_number” służy do odróżniania różnych produktów z tej samej rodziny produktów. Pole „model_number” jest często używane przez producentów do odróżniania podobnych produktów z tej samej kategorii. Ta sama wartość „model_number” może czasami pojawiać się na podobnych odmianach produktów o różnych identyfikatorach.

Limit: 200

Wymogi dotyczące znaków: W polu „model_number” mogą się znajdować wyłącznie znaki ASCII.

Type: Ciąg znaków

Przykład AXY27

 

Struktura przykładowego katalogu

Przykład feeda XML

XML

<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"version="2.0">

    <channel>

        <title>Your Website</title>

        <link>http://www.yoursite.com/us/</link>

        <description>Your Website</description>

        <item>

            <g:id>abc123-black-7.5</g:id>

            <g:title>Working Boots Size 7.5</g:title>

            <g:description>Excellent for daily use</g:description>

            <g:google_product_category>Women’s > Shoes > Working Boots</g:google_product_category>

            <g:link>http://www.example.com/product/working-boots</g:link>

            <g:image_link>http://www.example/com/product/image/working-boots.png</g:image_link>

            <g:additional_image_link>http://www.example.com/product/image/working-boots-side.png</g:additional_image_link>

            <g:additional_image_link>http://www.example.com/product/image/working-boots-side_2.png</g:additional_image_link>

            <g:availability>in stock</g:availability>

            <g:price>1299.99</g:price>

            <g:sale_price>1199.99</g:sale_price>

            <g:gtin>0001234560012</g:gtin>

            <g:brand>Criteo</g:brand>

            <g:adult>nie</g:adult>

            <g:product_type>Women’s &gt; Shoes &gt; Working Boots</g:product_type>

            <g:mobile_link>http://m.example.com/product/working-boots</g:mobile_link>

            <g:condition>new</g:condition>

            <g:availability>in stock</g:availability>

            <g:availability_date>2016-06-25T13:00-0800</g:availability_date>

            <g:sale_price_effective_date>2016-03-01T13:00-0800/2016-03-11T15:30-0800</g:sale_price_effective_date>

            <g:item_group_id>abc123</g:item_group_id>

            <g:color>Black</g:color>

            <g:gender>male</g:gender>

            <g:age_group>adult</g:age_group>

            <g:material>leather</g:material>

            <g:pattern>Striped</g:pattern>

            <g:size>L</g:size>

            <g:size_type>regular</g:size_type>

            <g:size_system>US</g:size_system>

            <g:shipping>

                <g:country>US</g:country>

                <g:service>Standard</g:service>

                <g:price>5.5 USD</g:price>

            </g:shipping>

            <g:shipping_weight>1 kg</g:shipping_weight>

            <g:shipping_label>promotion</g:shipping_label>

            <g:multipack>2</g:multipack>

            <g:is_bundle>FALSE</g:is_bundle>

            <g:custom_label_0>custom data 0</g:custom_label_0>

            <g:custom_label_1>custom data 1</g:custom_label_1>

            <g:custom_label_2>custom data 2</g:custom_label_2>

            <g:custom_label_3>custom data 3</g:custom_label_3>

            <g:custom_label_4>custom data 4</g:custom_label_4>

            <g:sale_price_effective_date>2016-03-01T13:00-0800/2016-03-11T15:30-0800</g:sale_price_effective_date>

            <g:adwords_redirect>http://www.mywebsite.com/productpage.html</g:adwords_redirect>

            <g:excluded_destination>Shopping</g:excluded_destination>

            <g:expiration_date>2016-07-24</g:expiration_date>

            <g:unit_pricing_measure>15oz</g:unit_pricing_measure>

            <g:unit_pricing_base_measure>50oz</g:unit_pricing_base_measure>

        </item>

    </channel>

</rss>

 Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Oparte na technologii Zendesk