Zaloguj

Witamy w naszym Centrum wsparcia

Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Witamy w naszym Centrum wsparcia. Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Krok 2 Google Tag Manager - Zmienne

Przegląd

On this step you will teach Google Tag Manager how to retrieve the information contained in your dataLayer. After the variables are set up, the information that is available in the dataLayer will be fed automatically into the Criteo OneTag.

Create the variables

Below you will find a list of all variables that have to be created, and the details to fill in. We will use the same names that have been defined in Step 1: dataLayer. [link here to step 1, article doesn't have fixed URL for now]

Setting up the variables is very easy:

1. Kliknij na Zmienne > Zmienne Użytkownika > NOWA

2. Give the variable a name, type and value using the list below

Variables list

CriteoPartnerID

 • Rodzaj Zmiennej: Ciągłe źródło
 • Account ID podany w przewodniku po tagach. Na przykład następujący wiersz:
{ event: "setAccount", account: 11532},

 

CriteoEmail

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • Wybierz nazwę dla Zmiennej dataLayer wybraną dla adresu email, w tym przykładzie to'email':
<script type="text/javascript">
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'email': 'john@doe.com'
});
</script>

 

CriteoSiteType

 • Rodzaj Zmiennej: Personalizowana JavaScript
 • Przy użyciu następującego skryptu należy określić urządzenie wykorzystywane przez użytkownika:
function(){
return /iPad/.test(navigator.userAgent)?"t":/Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent)?"m":"d";
} 

 

CriteoProductID

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • choose the name of the dataLayer variable you set for the product ID on the Product Page; in this example it is 'ProductID':
<script type="text/javascript">
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType': 'ProductPage',
'ProductID': 'ProductID'
});
</script>

CriteoProductIDList

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • choose the name of the dataLayer variable you set for the list of three product IDs on the Listing Page; in this example it is 'ProductIDList':
<script type="text/javascript">
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType':'ListingPage',
'ProductIDList' : ['ProductID_1', 'ProductID_2', 'ProductID_3']
});
</script>

CriteoPageType

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • choose the name of the dataLayer variable you set for the page type on each of your pages; in this example it is 'PageType':
<script type="text/javascript">
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType':'ListingPage',
'ProductIDList' : ['ProductID_1', 'ProductID_2', 'ProductID_3']
});
</script>

CriteoBasketProducts

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • choose the name of the dataLayer variable you set for the array of product information on the Basket Page; in this example it is 'ProductBasketProducts':
<script type="text/javascript">
var product_list = [];
product_list.push(
{ id: "productID_1", price: price_1, quantity: quantity_1 },
{ id: "productID_2", price: price_2, quantity: quantity_2 }
/* add a line for each item in the user's cart */
);
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType': 'BasketPage',
'ProductBasketProducts': product_list
});
</script>

CriteoTransProducts

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • choose the name of the dataLayer variable you set for the array of product information on the Sales Confirmation Page; in this example it is 'ProductTransactionProducts':
<script type="text/javascript">
var product_list = [];
product_list.push(
{ id: "productID_1", price: price_1, quantity: quantity_1 },
{ id: "productID_2", price: price_2, quantity: quantity_2 }
/* add a line for each item in the user's cart */
);
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType': 'TransactionPage',
'ProductTransactionProducts': product_list
});
</script>

Numer transkacji

 • Rodzaj Zmiennej: Zmienna dataLayer
 • choose the name of the dataLayer variable you set for the order number / transaction ID; in this example it is 'TransactionID':
<script type="text/javascript">
dataLayer = dataLayer || [];
dataLayer.push({
'PageType': 'TransactionPage',
'TransactionID': 'TransactionID'
});
</script>

Co dalej?

Google Tag Manager now knows how to retrieve the data from your backend and format it accordingly. The next step consists in defining the scenarios our Criteo OneTag should be fired. This mechanism is called Triggers. Read more details in: Step 3: Triggers

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Oparte na technologii Zendesk