Zaloguj

Witamy w naszym Centrum wsparcia

Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Witamy w naszym Centrum wsparcia. Uzyskaj pomoc w integracji i zarządzaniu kampaniami.

Co to jest zmiana proporcjonalna?

Kiedy zmieniana jest skala kampanii poprzez ustawienie nowej stawki CPC, automatycznie obliczamy proporcjonalną wartość stawek CPC dla pozostałych kategorii.

Wartość proporcjonalna to różnica pomiędzy początkową stawką CPC a zaktualizowaną stawką CPC. Jeśli ta funkcja zostanie wybrana, zamiast dopasowywać stawki CPC dla wszystkich kategorii lub podtrzymywać poprzednie stawki CPC, wszystkie kategorie zostaną automatycznie zaktualizowane o proporcjonalną wartość.

Na przykład, jak przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu, jeśli stawka CPC zostanie zmieniona z 1 EUR na 1,5 EUR, proporcjonalny wzrost wyniesie 50%. W związku z tym, stawki CPC wszystkich kategorii w tej kampanii również zostaną zwiększone o 50%.

 

Example

A €0.50 in bid value increase equals a 50% increase in proportional value.  

Po wybraniu tej funkcji wartość proporcjonalna zostanie zastosowana do wszystkich kategorii kampanii.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Oparte na technologii Zendesk