Oturum aç

Destek Merkezimize Hoş Geldiniz

Entegrasyon ve canlı kampanyalar hakkında yardım alın

Destek Merkezimize Hoş Geldiniz. Entegrasyon ve canlı kampanyalar hakkında yardım alın

Criteo Ürün Feed spesifikasyonu

1. Genel Bakış

Ürün feed'i, web sitenizdeki tüm ürünler hakkında bilgiler içeren bir dosyadır. Bu bilgileri dinamik ürün banner'ları oluşturmak için kullanırız.

Bu yazıda, feed'inize neleri dâhil edebileceğiniz ve her bir alanı nasıl biçimlendirebileceğinize ilişkin detayları bulabilirsiniz.

Criteo'nun desteklediği feed formatları

Criteo'nun ürün feed'inizi alabilmesi için lütfen şu formatlardan birini kullanın:

Feed formatı Detay İndir

TSV

Bu format Sekmeyle ayrılmış değere dayalıdır. Header, dosyanın ilk satırında tanımlanmalıdır.  Boşluk içeren alan isimleri silinmelidir.

Feed örneği 

CSV

Bu format Virgülle ayrılmış değere dayalıdır. Header, dosyanın ilk satırında tanımlanmalıdır.  Boşluk içeren alan isimleri silinmelidir.

Feed örneği 

XML

Bu formatta XML yapısının temellerine uyulmalıdır. Ürünler, bir grup XML düğümü ile temsil edilir. Ürün listesi, <?xml bildirim tag'i ile başlamalıdır.

Feed örneği 

3 - Sunulacak Ürün Bilgileri

Tüm alan adları İngilizce olmalıdır. Ürün bilgileri HTML tagleri veya stil tagleri içermemelidir.

3.1 - Ürünlerinizin tanıtımı için gereken alanlar

3.1.1 id

Bu alan feed'deki tüm ürünler için gereklidir ve boş bırakılamaz.

id, benzersiz bir ürün tanımlayıcısıdır. Yalnızca bir ürünü temsil eden alfanümerik karakterler içerebilir. Bir ürüne bir id atandığında ve içe aktarıldığında, söz konusu id başka bir ürün için kullanılamaz ve belirli bir ürünün id bilgisi değiştirilemez. item_group_id bilgisi girilmişse id'yi bağımlı ID/SKU ile doldurun.

Karakter Gereksinimleri: id, bir harf ya da sayı ile başlamalıdır ve yalnızca ASCII karakterleri içerebilir.

Sınır: 250

Türü: String

Örnek: abc123-black-7.5

3.1.2 title

Bu alan feed'deki tüm ürünler için gereklidir ve boş bırakılamaz

title, tipik olarak ürünün ayrıntı sayfasında görüntülenen ürün başlığıdır. Belirli bir ürün için bannerlarda ana metin açıklayıcısı olarak kullanılır. Bannerların tasarımı nedeniyle kısa adların (25 karakterden az) Criteo'nun formatlarına ve düzenlerine uyma olasılığı daha yüksektir.

Karakter Gereksinimleri: İsim, bir harf ya da sayı ile başlamalı ve yalnızca ASCII karakterleri içerebilir

Sınır: 150 (25 olması önerilir)

Türü: String

Örnek: İş Botları – 7,5 Numara

3.1.3 description

description, bir ürünün adına ek olarak o ürün hakkında daha fazla bilgi veren kısa bir metindir. Bannerların tasarımı nedeniyle kısa descriptionların (50 karakterden az) Criteo'nun formatlarına ve düzenlerine uyma olasılığı daha yüksektir ancak tüm format ve düzenlerde bir description bulunmayabilir.

Karakter Gereksinimleri: İsim, bir harf ya da sayı ile başlamalı ve yalnızca ASCII karakterleri içerebilir. Bu alandan stil, nesne, sabitleme etiketleri ve katıştırılmış etiketler dâhil tüm HTML taglerini kaldırın.

Limit: 5000 (50 olması önerilir)

Türü: String

Örnek: Günlük kullanım için harikadır.

3.1.4 google_product_category

Kategori seviyesi öznitelikleri, Google ürün sınıflandırmasınauygun olarak gönderilen ürünün kategorisini gösterir.

Ürününüz çok sayıda kategori ile ilişkilendirilebiliyorsa yalnızca en alakalı olan kategoriye ihtiyacımız vardır.

Karakter Gereksinimleri:  Yalnızca tam kategori yolunu desteklemekteyiz. Yolun kategori kimliğini kabul etmemekteyiz.

Türü: String

Örnek:  Kadın > Ayakkabı > İş Ayakkabıları

3.1.5 link

Bu alan feed'deki tüm ürünler için gereklidir ve boş bırakılamaz

link, ürüne ayrılmış ayrıntı sayfasıdır. link, zorunlu olmasa da genellikle belirli bir ürüne özeldir. Bu URL'deki ürün bilgileri feedinizde sağlanan ilgili bilgilere uymalıdır. Lütfen tüm URL'lere ilişkin protokolü (http:// veya https://) belirtin.

Karakter Gereklilikleri: link, protokol (http:// veya https://) ile başlayıp ürün ayrıntı sayfasının tam URL'si ile devam etmelidir. Tüm semboller kodlanmalıdır. Örneğin, $ yerine %24 yazılmalıdır.

Sınır: 1024

Türü: String

Örneğin: http://www.example.com/product/working-boots

3.1.6 image_link

Bu alan feed'deki tüm ürünler için gereklidir ve boş bırakılamaz

image_link, belirli bir ürünün resmine yönlendiren bir dosya yolunu belirten bir URL'dir. image_link ürünün resminin banner'larda gösterilmesi için kullanılır. İdeal olarak görseller 300 ilâ 400 piksel genişliğinde ve boyut olarak 1MB'nin altındadır. Resmin İçerik Türü başlığı, image/png veya image/jpeg, belirtilmelidir. Görsellerinizin cURL aracılığıyla görüntülenmesini kısıtladıysanız görsellerinizi Criteo banner'larında gösterebilmemiz için lütfen bize ait user-agent'ı güvenli adresler listesine alın: curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn.

Karakter Gereklilikleri: image_link, http:// (https:// değil) ile başlayıp ürün resminin tam URL'si ile devam etmelidir. Tüm semboller kodlanmalıdır. Örneğin, $ yerine %24 yazılmalıdır. Ancak, image_link sorgu string'inde herhangi bir sembol içeremez (? ardından herhangi bir karakter).

Sınır: 2000

Türü: String

Örneğin: http://www.example.com/product/image/working-boots.png

3.1.7 additional_image_link

additional_image_link, belirli bir ürünün resmine yönlendiren bir dosya yolunu belirten ve image_link'te verilenden farklı olan bir URL'dir. additional_image_link, ürün resminin bannerlarda görüntülenmesi amacıyla kullanılır. İdeal olarak resimlerin eni 300 ila 400 piksel arasında ve boyutları 1MB'ın altında olmalıdır. Resmin İçerik Türü başlığı, image/png veya image/jpeg, belirtilmelidir. Görsellerinizin cURL aracılığıyla görüntülenmesini kısıtladıysanız görsellerinizi Criteo banner'larında gösterebilmemiz için lütfen bize ait user-agent'ı güvenli adresler listesine alın: curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn.

Karakter Gereklilikleri: additional_image_link, http:// (https:// değil) ile başlayıp ürün resminin tam URL'si ile devam etmelidir. Tüm semboller kodlanmalıdır. Örneğin, $ yerine %24 yazılmalıdır. Ancak, additional_image_link sorgu string'inde herhangi bir sembol içeremez (? ardından herhangi bir karakter).

Sınır: 1024

Türü: String

Örneğin: http://www.example.com/product/image/working-boots.png

3.1.8 availability

availability, ürünün siteden satın alınıp alınamayacağını belirtir. availability için girebileceğiniz 3 muhtemel değer vardır: ön sipariş (ürün henüz gönderilmiyor ancak satın alınabilir), stokta yok (ürün gönderilmiyor ve bu ürün için sipariş alınmıyor) ve stokta var (ürün gönderiliyor ve bu ürün için sipariş verilebilir). Stokta yok olarak işaretlenen ürünler banner'larda gösterilmez.

Karakter Gereklilikleri: availability için şu üç değerden biri girilmelidir:

· ön sipariş

· stokta yok

· stokta var

Sınır: 25

Türü: String

Örnek: stokta var

3.1.9 price

Ürünün satışı için üretici tarafından önerilen fiyattır. Belli bir ürün "indirimde" ise price alanında yüksek olan fiyat yer alır. price'ın para birimi site ile aynı olmalıdır. price alanına ondalık ayırıcısı olarak nokta (.) kullanarak ve binlik basamak ayırıcı kullanmadan yalnızca sayısal değer girin.

Karakter Gereklilikleri: Ondalık ayırıcısı olarak nokta (.) kullanılmalıdır ve binlik basamak ayırıcısı kullanılmamalıdır.

Sınır: 14

Türü: String

Örnek: 1299,99

3.1.10 sale_price

sale_price, sitedeki satın alınabilir ürünün fiyatıdır ve bir ürün 'indirimde' ise sale_price düşük olan fiyatı içerir. sale_price'ın para birimi site ile aynı olmalıdır. sale_price alanına ondalık ayırıcısı olarak nokta (.) kullanarak ve binlik basamak ayırıcı kullanmadan yalnızca sayısal değer girin.

Karakter Gereklilikleri: Ondalık ayırıcısı olarak nokta (.) kullanılmalıdır ve binlik basamak ayırıcısı kullanılmamalıdır.

Sınır: 14

Türü: String

Örnek: 1199,99

3.1.11 gtin ya da mpn

Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) küresel pazarda bir ürün, bir hizmet veya bir öğeyi tanımlamak için kullanılan benzersiz bir ürün tanımlayıcısıdır.

GTIN şunları içerir:

 • GTIN-12 (UPC-A): ağırlıklı olarak Kuzey Amerika'da kullanılan 12 haneli bir sayıdır.
 • GTIN-8 (EAN/UCC-8): ağırlıklı olarak Kuzey Amerika dışında kullanılan 8 haneli bir sayıdır.
 • GTIN-13 (EAN/UCC-13): ağırlıklı olarak Kuzey Amerika dışında kullanılan 13 haneli bir sayıdır.
 • GTIN-14 (EAN/UCC -14 veya ITF-14): çeşitli paketleme düzeylerindeki ticari ürünleri tanımlamak için kullanılan 14 haneli bir sayıdır.

Karakter Gereklilikleri: Değer; 8, 12, 13 veya 14 haneli bir sayı (UPC, EAN, JAN veya ISBN) olmalıdır.

MPN benzersiz olarak ürünün üreticisini tanımlayan numaradır

Sınır: 50

Türü: String

Örnek: 0001234560012

3.1.12 brand

brand, ürün markasının adını belirtir. Bazı ürünlerin ilişkilendirildiği bir markası yoktur. Bu gibi durumlarda bu bilginin girilmesine gerek yoktur.

Karakter Gereklilikleri: id bir harf veya numara ile başlamalıdır ve yalnızca ASCII karakterlerini içermelidir Bu alandan stil etiketleri dâhil tüm HTML taglerini kaldırınız.

Sınır: 70

Türü: String

Örnek: Criteo

3.1.13 adult

adult özniteliği, ürünün tüm kullanıcılar ve kitlelerin görüntülemesi için güvenli olup olmadığını belirtir. Yetişkin ürünleri Criteo banner'larında gösterilemez ve yayıncı ağları tarafından kampanyanızın kara listeye alınmasına sebep olabilir. Bu ürünün önerilmez olmasını ve bannerlarda görüntülenmemesini istiyorsanız bu alanda 'hayır' değerini kullanabilirsiniz

Karakter Gereklilikleri: Değer evet ya da hayır olmalıdır

Tür: Bool Değeri

Örnek: evet

3.2 - Opsiyonel alanlar

3.2.1 Temel Ürün Bilgileri

Ad: product_type

product_type ürünün ait olduğu bir kategoridir (veya kategoriler listesi). Buraya doldurulabilecek kategorilere ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur; dolayısıyla sitenizde belirli bir üst seviye kategoriye yönlendirmek için product_type alanını kullanabilirsiniz. product_type alanı büyük/küçük harf duyarlıdır; dolayısıyla bir ürün için kadın ve bir diğeri için Kadın kategorisini kullandıysanız Criteo bunları iki ayrı kategori olarak yorumlayacaktır.

Karakter Gereksinimleri: product_type, bir harf ya da sayı ile başlamalıdır ve yalnızca ASCII karakterleri içerebilir. Kategoriler arasındaki sınırlayıcılar > olmalıdır (XML feed'leri için >).

Sınır: 500

Türü: String

Örnek: Kadın &gt; Ayakkabı &gt; İş Botları

3.2.2 mobile_link

mobile_link, ürün karşılama sayfanızın mobil optimize versiyonuna yönlendiren bir link'tir. Bu url, 'link' alanına girdiğiniz url'den farklı olmalıdır. Bir mobil linki sağlayarak müşterilerinizin kullanıcı deneyimlerinin iyileşmesini ve karşılama sayfası yüklenme gecikmelerinin kısalmasını sağlarsınız.

Karakter Gereklilikleri: link, protokol (http:// veya https://) ile başlayıp ürün ayrıntı sayfasının tam URL'si ile devam etmelidir. Tüm semboller kodlanmalıdır. Örneğin, $ yerine %24 yazılmalıdır.

Sınır: 2000

Türü: String

Örnek: http://m.example.com/product/working-boots

3.2.3 condition

condition, kabul edilen üç farklı değer ile ürünün niteliğinin belirlenmesi için kullanılır: 'yeni', 'yenilenmiş' ve 'kullanılmış'.

Karakter Gereklilikleri: Yalnızca 3 değer kabul edilir:

 • 'yeni' [new]
 • 'yenilenmiş' [refurbished]
 • 'kullanılmış' [used]

Türü: String

Örnek: yeni

---

Ürün Seçenekleri

3.2.6 item_group_id

item_group_id, benzersiz bir üst-düzey ürün tanımlayıcısıdır. Bağımlı ürünler grubu olarak ifade edilebilecek bir ürünü temsil eden alfanümerik karakterler içerebilir. Bir ürüne bir item-group_id atandığında ve içe aktarıldığında, söz konusu item_group_id başka bir ürün için kullanılamaz ve belirli bir ürünün item_group_id bilgisi değiştirilemez. item_group_id bir ürün grubunu temsil edeildiğinden çok sayıda ürünün item_group_id değeri aynı olabilir

Karakter Gereklilikleri: item_group_id, bir harf ya da sayı ile başlamalıdır ve yalnızca ASCII karakterleri içerebilir.

Sınır: 250

Türü: String

Örnek: abc123

3.2.7 color

Detay: Bu öznitelik ürünün baskın rengini/renklerini gösterir.

Sınır: 100

Türü: String

Örnek: Siyah

3.2.8 gender

Cinsiyete göre çeşitlilik gösteren bir öğe grubundaki tüm ürünler için gereklidir.

Karakter Gereklilikleri: Yalnızca 3 değer kabul edilir:

 • 'erkek' [male]
 • 'kadın' [female]
 • 'üniseks' [unisex]

Türü: String

Örnek: erkek

3.2.9 age_group

Bu öznitelik, ürün için hedeflenen yaş grubunu belirtmek için kullanılır.

Karakter Gereklilikleri: Yalnızca 5 değer kabul edilir:

 • 'yenidoğan' [newborn]
 • 'bebek' [infant]
 • 'küçük çocuk' [toddler]
 • 'çocuk' [kids]
 • 'yetişkin' [adult]

Türü: String

Örnek: yetişkin

3.2.10 material

Bu öznitelik, ürünün yapımında kullanılan malzeme ya da kumaşı belirtir. Malzemeye göre çeşitlilik gösteren bir öğe grubundaki tüm ürünler için gereklidir.

Sınır: 200

Türü: String

Örnek: deri

3.2.11 pattern

Bu öznitelik, ürüne ilişkin desen veya görsel baskıyı belirtir. Desene göre çeşitlilik gösteren bir öğe grubundaki tüm ürünler için gereklidir.

Sınır: 100

Türü: String

Örnek: Çizgili

3.2.12 size

Bu öznitelik ürünün bedenini gösterir. Cinsiyete göre çeşitlilik gösteren bir öğe grubundaki tüm ürünler için gereklidir.

Sınır: 100

Türü: String

Örnek: L

3.2.13 size_type

Beden türünü girerek ürünün kesimini belirleyebilirsiniz.

Karakter Gereklilikleri: Yalnızca 5 değer kabul edilir:

 • 'normal' [regular]
 • 'küçük' [petite]
 • 'büyük' [plus]
 • 'battal' [big and tall]
 • 'anne' [maternity]

Sınır: Yok

Türü: String

Örnek: normal

3.2.13 size_system

Detay: Beden sistemini girerek ürüne ilişkin ülkenizdeki beden sistemini belirleyebilirsiniz.

Karakter Gereksinimleri: Kabul edilen 11 değer vardır: US, UK, EU, DE, FR, JP, CN (China), IT, BR, MEX, AU

Sınır: Yok

Türü: String

Örnek: ABD

---

Kargo Bilgileri

3.2.14 shipping

Bu öznitelik, desteklenen her bir ülkeye ilişkin kargo detaylarının tanımlanmasında kullanılır ve ürün ve hizmet bilgilerini içerir

Türü: String

Örnek:

 <shipping>
<country>ABD</country>
<service>Standart</service>
<price>15,5 USD</price>
</shipping>

3.2.15 shipping_weight

shipping_weight ürünün ağırlığını temsil eder.

Karakter Gereklilikleri: Yalnızca şu birimler kabul edilir: lb, oz, g, kg

Türü: String

Örnek: 1 kg

3.2.16 shipping_height

shipping_height ürünün boyunu temsil eder.

3.2.17 shipping_width

shipping_width ürünün enini temsil eder

3.2.18 shipping_length

Detay: shipping_height ürünün uzunluğunu temsil eder.

3.2.19 shipping_label

Bu öznitelik; dayanıksız, hacimli veya promosyon gibi sizin tercih ettiğiniz değerleri kullanarak belli ürünlere etiket atamak için kullanılabilir.

Sınır: 100

Türü: String

Örnek: promosyon

---

Ürün Paketi & Demeti

3.2.20 multipack

Bu öznitelik, aynı ürünlerden oluşan bir paketi tanımlar.

Tür: Tamsayı

Örnek: 2

3.2.21 is_bundle

Bu öznitelik farklı ürünlerden oluşan bir grubu tanımlar.

Tür: Bool Değeri

Örnek: FALSE

3.2.22 promotion_id

Detay: Bu öznitelik, promosyon numarasını belirller.

Sınır: String

Tür: 60

Örnek: 123654

---

Ek Öznitelikler

3.2.23 custom_label_0

Ürün hakkında ek özel bilgiler ekleyin.

Karakter Gereksinimleri: Yalnızca 5 özel etiket seviyesine izin verilir (0-4)

Sınır: 100

Türü: String

3.2.24 sale_price_effective_date

Bu öznitelik, indirim fiyatının geçerliliğine ilişkin tarih aralığının belirlenmesi için 'sale_price' ile birlikte kullanılır.

Karakter Gereksinimleri: Başlangıç ve bitiş tarihleri taksim (/) işareti ile ayrılır. Başlangıç tarihi (YYYY-AA-GG) formatında belirtilir ve ardından indirimin başlayacağı saati ifade eden 'T' harfi ve son olarak da ISO 8601 standardına uygun olarak saat dilimi yer alır. Bitiş tarihi de aynı formatta yazılmalıdır.

Sınır: 51

Örnek: 2016-03-01T13:00-0800/2016-03-11T15:30-0800

3.2.25 adwords_redirect

Google Alışveriş'teki tüm tıklamaların ayrı bir şekilde takibi için olan URL.

Sınır: 200

Tür: URL

Örnek: http://www.mywebsite.com/productpage.html

3.2.26 excluded_destination

'hariç tutulan varış noktası' özniteliği, ürün verilerinizde görünse bile bir ürünün belli konumlarda görünmesine engel olur.

3.2.27 expiration_date

Ürünün artık önerilebilir olmayacağı tarih.

Sınır: 10

Tür: ISO 8601 formatı

Örnek: 2016-07-24

3.2.28 unit_pricing_measure

'birim fiyatlandırma ölçüsü' özniteliği, bir öğeye ilişkin ölçü birimi ve boyutu belirler. Ör.. 25floz veya 15oz.

Örnek: 15oz

3.2.29 unit_pricing_base_measure

'birim fiyatlandırma taban ölçüsü' özniteliği, birim fiyata ilişkin tercih ettiğiniz paydayı belirler. Öt. 1lt.

Örnek: 50oz

Örnek Katalog yapısı

XML Feed örneği

XML

<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"version="2.0">

    <channel>

        <title>Your Website</title>

        <link>http://www.yoursite.com/us/</link>

        <description>Your Website</description>

        <item>

            <g:id>abc123-black-7.5</g:id>

            <g:title>Working Boots Size 7.5</g:title>

            <g:description>Excellent for daily use</g:description>

            <g:google_product_category>Women’s > Shoes > Working Boots</g:google_product_category>

            <g:link>http://www.example.com/product/working-boots</g:link>

            <g:image_link>http://www.example/com/product/image/working-boots.png</g:image_link>

            <g:additional_image_link>http://www.example.com/product/image/working-boots-side.png</g:additional_image_link>

            <g:additional_image_link>http://www.example.com/product/image/working-boots-side_2.png</g:additional_image_link>

            <g:availability>in stock</g:availability>

            <g:price>1299.99</g:price>

            <g:sale_price>1199.99</g:sale_price>

            <g:gtin>0001234560012</g:gtin>

            <g:brand>Criteo</g:brand>

            <g:adult>hayır</g:adult>

            <g:product_type>Women’s &gt; Shoes &gt; Working Boots</g:product_type>

            <g:mobile_link>http://m.example.com/product/working-boots</g:mobile_link>

            <g:condition>new</g:condition>

            <g:availability>in stock</g:availability>

            <g:availability_date>2016-06-25T13:00-0800</g:availability_date>

            <g:sale_price_effective_date>2016-03-01T13:00-0800/2016-03-11T15:30-0800</g:sale_price_effective_date>

            <g:item_group_id>abc123</g:item_group_id>

            <g:color>Black</g:color>

            <g:gender>male</g:gender>

            <g:age_group>adult</g:age_group>

            <g:material>leather</g:material>

            <g:pattern>Striped</g:pattern>

            <g:size>L</g:size>

            <g:size_type>regular</g:size_type>

            <g:size_system>US</g:size_system>

            <g:shipping>

                <g:country>US</g:country>

                <g:service>Standard</g:service>

                <g:price>5.5 USD</g:price>

            </g:shipping>

            <g:shipping_weight>1 kg</g:shipping_weight>

            <g:shipping_label>promotion</g:shipping_label>

            <g:multipack>2</g:multipack>

            <g:is_bundle>FALSE</g:is_bundle>

            <g:custom_label_0>custom data 0</g:custom_label_0>

            <g:custom_label_1>custom data 1</g:custom_label_1>

            <g:custom_label_2>custom data 2</g:custom_label_2>

            <g:custom_label_3>custom data 3</g:custom_label_3>

            <g:custom_label_4>custom data 4</g:custom_label_4>

            <g:sale_price_effective_date>2016-03-01T13:00-0800/2016-03-11T15:30-0800</g:sale_price_effective_date>

            <g:adwords_redirect>http://www.mywebsite.com/productpage.html</g:adwords_redirect>

            <g:excluded_destination>Shopping</g:excluded_destination>

            <g:expiration_date>2016-07-24</g:expiration_date>

            <g:unit_pricing_measure>15oz</g:unit_pricing_measure>

            <g:unit_pricing_base_measure>50oz</g:unit_pricing_base_measure>

        </item>

    </channel>

</rss>

Bu makale yardımcı oldu mu?
1 kişi içerisinden 1 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Bir Zendesk Hizmetidir