Oturum aç

Destek Merkezimize Hoş Geldiniz

Entegrasyon ve canlı kampanyalar hakkında yardım alın.

Destek Merkezimize Hoş Geldiniz. Entegrasyon ve canlı kampanyalar hakkında yardım alın.

Criteo Ürün Feed spesifikasyonu

1 - Genel Bakış

Ürün feed'i, web sitenizdeki tüm ürünler hakkında bilgiler içeren bir dosyadır. Bu bilgileri dinamik ürün banner'ları oluşturmak için kullanırız.

Bu yazıda, feed'inize neleri dâhil edebileceğiniz ve her bir alanı nasıl biçimlendirebileceğinize ilişkin detayları bulabilirsiniz.

2 - Criteo'nun desteklediği feed biçimleri

Criteo'nun ürün feed'inizi alabilmesi için lütfen şu formatlardan birini kullanın:

Feed formatı

Detay

İndir

TSV

Bu format Sekmeyle ayrılmış değere dayalıdır. Header, dosyanın ilk satırında tanımlanmalıdır. Alan adları boşluk veya alt tire içerebilir (örneğin, image_link veya image link)

 Feed örneği

CSV

Bu format Virgülle ayrılmış değere dayalıdır. Header, dosyanın ilk satırında bildirilmelidir. Alan adları boşluk veya alt tire içerebilir (örneğin, image_link veya image link)

 Feed örneği

XML

Bu formatta XML yapısının temellerine uyulmalıdır. Ürünler, bir grup XML düğümü ile temsil edilir. Ürün listesi, <?xml bildirim etiketi ile başlamalıdır. 

 Feed örneği

 

 

3 - Sağlanması gereken Ürün Bilgileri

Tüm alan adları İngilizce olmalıdır. Ürün bilgileri HTML tagleri veya stil tagleri içermemelidir.

3.1 - Ürünlerinizin tanıtımı için gereken alanlar

3.1.1 ID

Bu alan feed'deki tüm ürünler için gereklidir ve boş bırakılamaz.

The ID is a unique product identifier that represents only one product. Once an ID is assigned to a product and imported, it may not be used for a different product, nor can the ID for a particular product change. If you have item_group_id also populated, populate ID with the child ID/SKU.

Character Requirements: The ID must only contain ASCII characters, and must not contain quotation marks.

Sınır: 240

Tür: Dize

Örnek: abc123-black-7.5

3.1.2 title

Bu alan feed'deki tüm ürünler için gereklidir ve boş bırakılamaz

title, tipik olarak ürünün ayrıntı sayfasında görüntülenen ürün başlığıdır. Belirli bir ürün için banner'larda ana metin açıklayıcısı olarak kullanılır. 

 

Karakter Gereksinimleri: name; harf veya sayı ile başlamalıdır.

Sınır: 150

Tür: Dize

Örnek: İş Botları – 7,5 Numara

3.1.3 description

The description is a short piece of text that gives more information about a product in addition to its name. Because of banners' design, shorter descriptions (under 50 characters) are more likely to fit in Criteo’s formats and layouts. However, not all formats and layouts will have a description.

Karakter Gereksinimleri: description; harf veya sayı ile başlamalıdır. Bu alandan stil, nesne, sabitleme etiketleri ve katıştırılmış etiketler dâhil tüm HTML taglerini kaldırın.

Sınır: 5000 

Tür: Dize

Örnek: Günlük kullanım için harikadır.

3.1.4 google_product_category

Kategori seviyesi öznitelikleri, Google ürün sınıflandırmasına uygun olarak gönderilen ürünün kategorisini gösterir.

Ürününüz çok sayıda kategori ile ilişkilendirilebiliyorsa yalnızca en alakalı olan kategoriye ihtiyacımız vardır.

Karakter Gereksinimleri: Hem ID'leri hem de tam kategori yolunu kabul etmekteyiz

Tür: Dize

Örnek: Kadın > Ayakkabı > İş Botları VEYA 2271

3.1.5 link

Bu alan feed'deki tüm ürünler için gereklidir ve boş bırakılamaz

The link is the product’s dedicated detail page. The link is usually, although not necessarily, unique to a given product. The product information on this URL should match the corresponding information provided in your feed. Please specify the protocol (http:// or https://) for all URLs.

Karakter Gereklilikleri:  link, protokol (http:// veya https://) ile başlayıp ürün ayrıntı sayfasının tam URL'si ile devam etmelidir. Tüm semboller kodlanmalıdır. Örneğin, $ yerine %24 yazılmalıdır.

Sınır: 1024

Tür: Dize

Örneğin: http://www.example.com/product/working-boots

3.1.6 image_link

Bu alan feed'deki tüm ürünler için gereklidir ve boş bırakılamaz

The image_link is a URL that specifies a file path to a given product’s image. The image_link will be used to display the product’s image in the banners. Ideally, images should be at least 800x800 pixels and under 16MB. The image must have a Content-Type header specified, either image/png, image/gif or image/jpeg. If you restrict your images from being accessible via cURL, please whitelist our user-agent so we may display your images in the Criteo banners: curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn.

Karakter Gereklilikleri:  image_link, http:// veya https:// ile başlayıp ürün resminin tam URL'si ile devam etmelidir. Tüm semboller kodlanmalıdır. Örneğin, $ sembolü %24'ün yerini almalıdır. 

Sınır: 2000

Tür: Dize

Örneğin: http://www.example.com/product/image/working-boots.png

3.1.7 additional_image_link

The additional_image_link is a URL that specifies a file path to a given product’s image. The additional_image_link will be used to display the product’s image in the banners. Ideally, images should be at least 800x800 pixels and under 16MB. The image must have a Content-Type header specified, either image/png, image/gif or image/jpeg. If you restrict your images from being accessible via cURL, please whitelist our user-agent so we may display your images in the Criteo banners: curl/7.15+ (x64-criteo) libcurl/7.15+ OpenSSL zlib libidn.

Karakter Gereklilikleri: additional_image_link, http:// (https:// değil) ile başlayıp ürün resminin tam URL'si ile devam etmelidir. Tüm semboller kodlanmalıdır. Örneğin, $ yerine %24 yazılmalıdır. Ancak, additional_image_link sorgu string'inde herhangi bir sembol içeremez (? ardından herhangi bir karakter).

Sınır: 2000

Tür: Dize

Örneğin: http://www.example.com/product/image/working-boots-side.png

3.1.10 sale_price

sale_price, sitedeki satın alınabilir ürünün fiyatıdır ve bir ürün 'indirimde' ise sale_price düşük olan fiyatı içerir. sale_price'ın para birimi site ile aynı olmalıdır. sale_price alanına ondalık ayırıcısı olarak nokta (.) kullanarak ve binlik basamak ayırıcı kullanmadan yalnızca sayısal değer girin.

Karakter Gereklilikleri: Ondalık ayırıcısı olarak nokta (.) kullanılmalıdır ve binlik basamak ayırıcısı kullanılmamalıdır.

 

Tür: Dize

Sınır: 50

Örnek: 0001234560012

 

3.1.12  mpn 

MPN is the number that uniquely identifies the product to its manufacturer.

Sınır: 70

Tür: Dize

Örneğin: 4060882

 

3.1.13 brand

 Bu alan Criteo Sponsored Products için gereklidir

brand, ürün markasının adını belirtir. Bazı ürünlerin ilişkilendirildiği bir markası yoktur. Bu gibi durumlarda bu bilginin girilmesine gerek yoktur.

Karakter Gereklilikleri: Ad bir harf veya numara ile başlamalıdır ve yalnızca ASCII karakterlerini içermelidir Bu alandan stil etiketleri dâhil tüm HTML taglerinii kaldırınız.

Sınır: 70

Tür: Dize

Örnek: Criteo

 

3.1.15 product_type

Bu alan Criteo Sponsored Products için gereklidir

The product_type is a category (or list of categories) to which the product belongs. The product_type field lists your merchandising category, or set of merchandising categories for this product. It must match your website categories. Each level in the hierarchy needs to be delimited by " > ". If a product is available in multiple categories, please send the different categories as comma (,) delimited with the primary category first. product_type is case-sensitive, so if you use 'women’s' for one product and 'Women’s' for another, Criteo will interpret these as two different categories.

Karakter Gereksinimleri: product_type; harf veya sayı ile başlamalıdır ve yalnızca ASCII karakterleri içerebilir. Kategoriler arasındaki ayırıcı > olmalıdır (XML feed'leri için &gt;). Sadece tam kategori yolunu desteklemekteyiz. Bir ürün birden çok kategoride yer alıyorsa, lütfen ilk olarak ana kategori olacak şekilde farklı kategorileri virgülle (,) ayrılmış olarak gönderin. Yolun kategori kimliğini kabul etmemekteyiz. product_type_key alanına ID girilmelidir. 

Sınır: 500

Tür: Dize

Örnek:

 • Tek: Bilgi İşlem &gt; Klavye ve Fareler &gt; Fareler &gt; Kablosuz Fareler
 • Çoklu: Bilgi İşlem &gt; Klavye ve Fareler &gt; Fareler &gt; Kablosuz Fareler, Hediyeler &gt; Babalar İçin &gt; Fareler

3.1.16 product_type_key

Bu alan Criteo Sponsored Products için gereklidir

Bu alan, product_type veya product_type setleri için benzersiz ID ve hiyerarşiyi listeler. Hiyerarşideki tüm anahtarların " > " ile ayrılması gerekir. Bir ürün birden çok kategoride yer alıyorsa lütfen birincil kategori dizide ilk sırada olacak şekilde farklı kategorileri virgülle (,) ayrılmış olarak gönderin.

Karakter Gereksinimleri: product_type_key sadece ASCII karakterler içerebilir. Kategoriler arasındaki ayırıcı > olmalıdır (XML feed'leri için &gt;). Bir ürün birden çok kategoride yer alıyorsa lütfen ilk olarak ana kategori olacak şekilde farklı kategorileri virgülle (,) ayrılmış olarak gönderin.

Sınır: 500

Tür: Dize

Örnek:

 • Tek: XY1 &gt; YZ1 &gt; Z1
 • Çoklu: XY1 &gt; YZ1 &gt; Z1 , AB1 &gt; BC2 &gt; A

3.1.17 number_of_reviews

Bu alan Criteo Sponsored Products için gereklidir

This field contains the number of reviews for the product. number_of_reviews is required if you want this information to be displayed in the ad.

Sınır: 8

Tür: Tamsayı

Örneğin: 2456

3.1.18 product_rating

Bu alan Criteo Sponsored Products için gereklidir

This field represents the rating of the product. product_rating is required if you want this information to be displayed in the ad.

Karakter Gereklilikleri: Ondalık ayırıcısı olarak nokta (.) kullanılmalıdır ve binlik basamak ayırıcısı kullanılmamalıdır.

Sınır: 8

Tür: Dize

Örnek: 4.5

3.1.19 filters

Bu alan Criteo Sponsored Products için gereklidir

Filtreler, aynı kategorideki ürünler arasındaki farkları belirtmek için kullanılan özniteliklerdir. Filtreler, öznitelik ad değer çiftleri olarak ve virgülle ayrılarak listelenmelidir. Filtreler, web sitenizdeki kullanılabilir filtrelerin listesiyle ve bu ürünle eşleşmelidir. Bu, Criteo Sponsorlu Ürünler için çok önemlidir.

Karakter Gereksinimleri: Anahtar=Değer çiftleri virgülle (,) ayrılmalı, çoklu değerler ise dikey çubukla (|) ayrılmalıdır.

Sınır: 2000

Tür: Dize

Örnek: Renk=Kırmızı|Siyah, Beden=XL, Ekran Boyutu = 15"

3.1.20 adult

The adult attribute indicates if the product is safe to be shown for all users and all audiences. Adult products can’t be shown in Criteo banners, and might lead to a blacklisting of your campaign by publisher networks. You can also use this field with the value ‘yes’ if you want this product to be non-recommendable and not displayed in the banners.

 

Karakter Gereksinimleri: Değer yes veya no olmalıdır

Tür: Bool Değeri

Örnek: no

3.2 - Opsiyonel alanlar

3.2.1 mobile_link

The mobile_link is the link to the mobile-optimized version of your product landing page. This url should be different from the one that you provide in the 'link' field. By providing a mobile link: you will improve your customers’ user experience, and reduce the landing page loading latencies.

Karakter Gereklilikleri:  link, protokol (http:// veya https://) ile başlayıp ürün ayrıntı sayfasının tam URL'si ile devam etmelidir. Tüm semboller kodlanmalıdır. Örneğin, $ yerine %24 yazılmalıdır.

Sınır: 2000

Tür: Dize

Örneğin: http://m.example.com/product/working-boots

3.2.2 condition

condition, kabul edilen üç farklı değer ile ürünün niteliğinin belirlenmesi için kullanılır: 'yeni', 'yenilenmiş' ve 'kullanılmış'.

Karakter Gereklilikleri: Yalnızca 3 değer kabul edilir:

 • 'yeni' [new]
 • 'yenilenmiş' [refurbished]
 • 'kullanılmış' [used]

Tür: Dize

Örnek: yeni

---

Ürün Seçenekleri

3.2.3 item_group_id

item_group_id, benzersiz bir üst-düzey ürün tanımlayıcısıdır. Bağımlı ürünler grubu olarak ifade edilebilecek bir ürünü temsil eden alfanümerik karakterler içerebilir. Bir ürüne bir item-group_id atandığında ve içe aktarıldığında, söz konusu item_group_id başka bir ürün için kullanılamaz ve belirli bir ürünün item_group_id bilgisi değiştirilemez. item_group_id bir ürün grubunu temsil edeildiğinden çok sayıda ürünün item_group_id değeri aynı olabilir

Karakter Gereksinimleri: item_group_id, sadece ASCII karakterler içermeli ve tırnak işareti içermemelidir.

Sınır: 240

Tür: Dize

Örnek: abc123

 

3.2.4 color

Açıklama: Bu öznitelik ürünün baskın rengini/renklerini gösterir.

Sınır: 100

Tür: Dize

Örnek: Siyah

3.2.5 gender

Cinsiyete göre çeşitlilik gösteren bir öğe grubundaki tüm ürünler için gereklidir.

Karakter Gereksinimleri:Yalnızca 3 değer kabul edilir:

 • 'erkek' [male]
 • 'kadın' [female]
 • 'üniseks' [unisex]

Tür: Dize

Örnek: erkek

3.2.6 age_group

Bu öznitelik, ürün için hedeflenen yaş grubunu belirtmek için kullanılır.

Karakter Gereksinimleri: Yalnızca 5 değer kabul edilir:

 • 'yenidoğan' [newborn]
 • 'bebek' [infant]
 • 'küçük çocuk' [toddler]
 • 'çocuk' [kids]
 • 'yetişkin' [adult]

Tür: Dize

Örnek: yetişkin

3.2.7 material

Bu öznitelik, ürünün yapımında kullanılan malzeme ya da kumaşı belirtir. Malzemeye göre çeşitlilik gösteren bir öğe grubundaki tüm ürünler için gereklidir.

Sınır: 200

Tür: Dize

Örnek: deri

3.2.8 pattern

This attribute indicates the pattern or the graphic print for the product. Required for all products in an item group that vary by pattern.

Sınır: 100

Tür: Dize

Örnek: Çizgili

3.2.9 size

Bu öznitelik ürünün bedenini gösterir. Cinsiyete göre çeşitlilik gösteren bir öğe grubundaki tüm ürünler için gereklidir.

Sınır: 100

Tür: Dize

Örnek: L

3.2.10 size_type

Beden türünü girerek ürünün kesimini belirleyebilirsiniz.

Karakter Gereksinimleri: Yalnızca 5 değer kabul edilir:

 • 'normal' [regular]
 • 'küçük' [petite]
 • 'büyük' [plus]
 • 'battal' [big and tall]
 • 'anne' [maternity]

Sınır: Yok

Tür: Dize

Örnek: normal

3.2.11 size_system

Detay: Beden sistemini girerek ürüne ilişkin ülkenizdeki beden sistemini belirleyebilirsiniz.

Karakter Gereksinimleri: Kabul edilen 11 değer vardır: US, UK, EU, DE, FR, JP, CN (Çin), IT, BR, MEX, AU

Sınır: Yok

Tür: Dize

Örnek: ABD

---

Pazar satıcıları için

 

3.2.12 cross_sellers_product_id

Bu alan sadece bir ürünün çeşitli satıcılara satan bir pazar bayisiyseniz gereklidir.

cross_sellers_product_id, farklı satıcılar tarafından satılan aynı ürün için birden çok id'yi gruplandıran benzersiz tanımlayıcıdır. Bir ürüne bir cross_sellers_product_id atandığında ve içe aktarıldığında, söz konusu item_group_id başka bir ürün için kullanılamaz ve belirli bir ürünün cross_sellers_product_id bilgisi değiştirilemez. cross_sellers_product_id bir ürün grubunu temsil edildiğinden çok sayıda ürünün cross_sellers_product_id değeri aynı olabilir

Karakter Gereksinimleri: cross_sellers_id, bir harf ya da sayı ile başlamalıdır ve yalnızca ASCII karakterleri içerebilir.

Sınır: 250

Tür: Dize

Örnek: abc123

3.2.13 seller_name

Bu alan sadece bir ürünün çeşitli satıcılara satan bir pazar bayisiyseniz gereklidir.

seller_name, satıcının görünen adını tanımlar. Bu ad genelde, satıcının sayfasında veya satın alma kutusundaki belirli bir ürünün yanında görüntülenen addır. seller_name ile seller_id arasında bire bir ilişki olmalıdır.

Sınır: 200

Tür: Dize

Örnek: Elektronik Eşya Dükkanım

3.2.14 seller_id

Bu alan sadece bir ürünün çeşitli satıcılara satan bir pazar bayisiyseniz gereklidir.

seller_id, perakende sitenizdeki bir satıcıyı temsil eden benzersiz bir tanımlayıcıdır. seller_id ile seller_name arasında bire bir ilişki olmalıdır.

Sınır: 200

Tür: Dize

Örnek: 3265fd

---

Kargo Bilgileri

3.2.15 shipping

Bu öznitelik, desteklenen her bir ülkeye ilişkin kargo detaylarının tanımlanmasında kullanılır ve ürün ve hizmet bilgilerini içerir

Tür: Dize

Örnek:

 <shipping>
<country>US</country>
<service>Standard</service>
<price>15.5 USD</price>
</shipping>

3.2.16 shipping_weight

shipping_weight ürünün ağırlığını temsil eder.

Karakter Gereksinimleri: Yalnızca şu birimler kabul edilir: lb, oz, g, kg

Tür: Dize

Örnek: 1 kg

3.2.17 shipping_height

shipping_height ürünün boyunu temsil eder.

3.2.18 shipping_width

shipping_width ürünün enini temsil eder

3.2.19 shipping_length

Detay: shipping_height ürünün uzunluğunu temsil eder.

3.2.20 shipping_label

Bu öznitelik; dayanıksız, hacimli veya promosyon gibi sizin tercih ettiğiniz değerleri kullanarak belli ürünlere etiket atamak için kullanılabilir.

Sınır: 100

Tür: Dize

Örnek: promosyon

---

Ürün Paketi & Demeti

3.2.21 multipack

Bu öznitelik, aynı ürünlerden oluşan bir paketi tanımlar.

Tür: Tamsayı

Örnek: 2

3.2.22 is_bundle

Bu öznitelik farklı ürünlerden oluşan bir grubu tanımlar.

Tür: Bool Değeri

Örnek: FALSE

3.2.23 promotion_id

Detay: Bu öznitelik, promosyon numarasını belirler.

Sınır: String

Tür: 60

Örnek: 123654

3.2.24 promo_text

Ayrıntı: Bu alan, bu ürün için promosyon metnini içerir

Sınır: String

Tür: 60

Örnek: Özel Teklif

---

Ek Öznitelikler

3.2.25 custom_label_0

Ürün hakkında ek özel bilgiler ekleyin.

Karakter Gereksinimleri: Yalnızca 5 özel etiket seviyesine izin verilir (0-4)

Sınır: 100

Tür: Dize

 

3.2.27 adwords_redirect

Google Alışveriş'teki tüm tıklamaların ayrı bir şekilde takibi için olan URL.

Sınır: 200

Tür:  URL

Örnek: http://www.mywebsite.com/productpage.html

3.2.28 excluded_destination

'hariç tutulan varış noktası' özniteliği, ürün verilerinizde görünse bile bir ürünün belli konumlarda görünmesine engel olur.

 

3.2.30 unit_pricing_measure

'birim fiyatlandırma ölçüsü' özniteliği, bir öğeye ilişkin ölçü birimi ve boyutu belirler. Ör.. 25floz veya 15oz.

Örnek: 15 oz

3.2.31 unit_pricing_base_measure

'birim fiyatlandırma taban ölçüsü' özniteliği, birim fiyata ilişkin tercih ettiğiniz paydayı belirler. Öt. 1lt.

Örnek: 50 oz

3.2.32 display_ads_title

Bu alan, dilerseniz Ekran reklamlarında, asıl 'başlık' öğesinden farklı bir başlık görüntülemek için kullanılabilir.

Daha kısa başlıkların ekran banner'larımıza sığması daha kolaydır ancak daha uzun başlıklar Criteo Search ile daha iyi çalışır, bu yüzden 'title' öğesi için tam uzunlukta/uzun başlıkların kullanılmasını, 'display_ads_title' öğesi içinse daha kısa başlıkların kullanılmasını öneririz.

Sınır: 150 (25 olması önerilir)

Türü: String

3.2.33 display_ads_value

Öğe fiyatı ile aynı para biriminde, öğenin marjını içerir. Gerçek ürün marjını gizlemek için marjın katları da kullanılabilir ancak bu değer ürünler arasında tutarlı olmalıdır.

Değer sınırı : Ürün fiyatının en fazla 10 katı

Türü: String

Örnek : 299,99

3.2.34 map_price

map_price alanı, bir ürünün "Minimum Reklamveren Fiyatı"nı belirtir. Bu değer reklamlarımızda asla gösterilmez ve map_price'tan daha düşük bir fiyatı herhangi bir nedenden dolayı reklamlarda gösteremiyorsanız bu değerin belirtilmesi gerekir. Ürünün geçerli fiyatı map_price'tan daha düşükse fiyat reklamda gösterilmez.

Karakter Gereklilikleri: Ondalık ayırıcısı olarak nokta (.) kullanılmalıdır ve binlik basamak ayırıcısı kullanılmamalıdır.

Türü: String

Örnek : 1299,99

3.2.34 model_number

model_number, bir serideki ürünleri birbirinden ayırmak için kullanılır. model_number çoğu zaman markalar tarafından aynı kategorideki benzer ürünlerin birbirinden ayrılması için kullanılır. Bazen farklı id değerlerine sahip benzer varyasyon ürünlerinde aynı model_number olabilir.

Sınır: 200

Karakter Gereksinimleri: model_number sadece ASCII karakterleri içerebilir.

Tür: Dize

Örnek: AXY27

 

Örnek Katalog yapısı

XML Feed örneği

XML

<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"version="2.0">

    <channel>

        <title>Your Website</title>

        <link>http://www.yoursite.com/us/</link>

        <description>Your Website</description>

        <item>

            <g:id>abc123-black-7.5</g:id>

            <g:title>Working Boots Size 7.5</g:title>

            <g:description>Excellent for daily use</g:description>

            <g:google_product_category>Women’s > Shoes > Working Boots</g:google_product_category>

            <g:link>http://www.example.com/product/working-boots</g:link>

            <g:image_link>http://www.example/com/product/image/working-boots.png</g:image_link>

            <g:additional_image_link>http://www.example.com/product/image/working-boots-side.png</g:additional_image_link>

            <g:additional_image_link>http://www.example.com/product/image/working-boots-side_2.png</g:additional_image_link>

            <g:availability>in stock</g:availability>

            <g:price>1299.99</g:price>

            <g:sale_price>1199.99</g:sale_price>

            <g:gtin>0001234560012</g:gtin>

            <g:brand>Criteo</g:brand>

            <g:adult>no</g:adult>

            <g:product_type>Women’s &gt; Shoes &gt; Working Boots</g:product_type>

            <g:mobile_link>http://m.example.com/product/working-boots</g:mobile_link>

            <g:condition>new</g:condition>

            <g:availability>in stock</g:availability>

            <g:availability_date>2016-06-25T13:00-0800</g:availability_date>

            <g:sale_price_effective_date>2016-03-01T13:00-0800/2016-03-11T15:30-0800</g:sale_price_effective_date>

            <g:item_group_id>abc123</g:item_group_id>

            <g:color>Black</g:color>

            <g:gender>male</g:gender>

            <g:age_group>adult</g:age_group>

            <g:material>leather</g:material>

            <g:pattern>Striped</g:pattern>

            <g:size>L</g:size>

            <g:size_type>regular</g:size_type>

            <g:size_system>US</g:size_system>

            <g:shipping>

                <g:country>US</g:country>

                <g:service>Standard</g:service>

                <g:price>5.5 USD</g:price>

            </g:shipping>

            <g:shipping_weight>1 kg</g:shipping_weight>

            <g:shipping_label>promotion</g:shipping_label>

            <g:multipack>2</g:multipack>

            <g:is_bundle>FALSE</g:is_bundle>

            <g:custom_label_0>custom data 0</g:custom_label_0>

            <g:custom_label_1>custom data 1</g:custom_label_1>

            <g:custom_label_2>custom data 2</g:custom_label_2>

            <g:custom_label_3>custom data 3</g:custom_label_3>

            <g:custom_label_4>custom data 4</g:custom_label_4>

            <g:sale_price_effective_date>2016-03-01T13:00-0800/2016-03-11T15:30-0800</g:sale_price_effective_date>

            <g:adwords_redirect>http://www.mywebsite.com/productpage.html</g:adwords_redirect>

            <g:excluded_destination>Shopping</g:excluded_destination>

            <g:expiration_date>2016-07-24</g:expiration_date>

            <g:unit_pricing_measure>15oz</g:unit_pricing_measure>

            <g:unit_pricing_base_measure>50oz</g:unit_pricing_base_measure>

        </item>

    </channel>

</rss>

 Bu makale yardımcı oldu mu?
1 kişi içerisinden 1 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Bir Zendesk Hizmetidir