Oturum aç

Destek Merkezimize Hoş Geldiniz

Entegrasyon ve canlı kampanyalar hakkında yardım alın.

Destek Merkezimize Hoş Geldiniz. Entegrasyon ve canlı kampanyalar hakkında yardım alın.

Criteo Terimcesi

 

Kitle Bir kitle, belli bir web sitesini ziyaret eden ya da spesifik bir reklam kampanyası ile buraya yönlendirilen kişi veya kullanıcı grubudur.
Ave. Cart:
Average Cart
Bir Criteo reklamına tıklayarak siteyi ziyaret eden bir kullanıcının sepetinin ortalama değeri.
Teklif algoritmaları Envanteri en etkili şekilde satın almak için matematiksel formüller ve sofistike olasılık hesaplamalarından faydalanarak reklama ilişkin olarak öngörülen kazancı hesaplamak üzere teklif algoritmaları kullanırız; bunların hepsi belirli bir zaman kısıtlaması içerisinde gerçekleşir.

Com. Win %:
Competition Win %

Criteo kullanan tüm diğer reklam verenlere karşı otomatik olarak gerçekleştirilen teklifteki bir reklam verenin kazandığı görüntüleme yüzdesi.
Conv. Rate PV:
Conversion Rate Post View
Bir Criteo bannerını görüntüledikten sonra reklam verenin web sitesinde satın alma gerçekleştiren kullanıcıların yüzdesi. Dönşt. oranı TS = Satın almalar / Tıklamalar
Dönüştürme Oranı Dönüşüm ORanı bir reklama tıklayıp istenilen eylemi gerçekleştiren kişilerin yüzdesidir.
Çerezler Bir kullanıcının web tarayıcısında saklanan birtakım verilerdir. Bir kullanıcı bir Criteo reklam vereninin websitesini ziyaret ettiğinde kullanıcı hakkında bilgiler (örneğin, hangi ürünlere baktığına ilişkin) toplamak üzere kullanıcının tarayıcısına bir çerez yerleştiririz. Çerezler, kullanıcılarımızı tanımamıza ve onlara kişiselleştirilmiş bir reklam göstermemize olanak sağlar.
COS:
Cost Of Sales
Tıklama Sonrası elde edilen Gelirin kampanya Maliyetine bölünmesiyle ölçülen Criteo kampanyalarına ilişkin efektif yatırım getirisi: SM = Gelir / Tıklama Snrası Satışlar
CPA:
Cost Per Acquisition

Bir reklam verenin bir kullanıcı eylemi (örn. satın alma, form gönderme vb.) için harcadığı miktar.

CPC:
Cost Per Click
Criteo reklamlarından elde edilen her bir tıklamanın reklam verene yönelik maliyeti.
CPM:
Cost per Thousand Impressions
Bin gösterim başına maliyet (Cost Per Mille). Criteo yayıncı ortaklarına CPM'e dayalı olarak ödeme yapar: ortağın web sitesinde gerçekleşen her bin gösterim başına. (Gelir/Gösterim) x 1000.
CPO:
Cost Per Order
Bir reklam verenin her bir satışına ilişkin maliyet: toplam harcama / satış sayısı.
CTR:
Click Through Rate
Bir reklamı gördükten sonra reklama tıklayan kullanıcıların yüzdesi. CTR şu formül kullanılarak hesaplanır: Tıklamalar/Gösterimler.
Dinamik reklamlar Daha fazla etkileşim ve (nihai olarak) satış elde etmek üzere kullanıcının görüntülemesi için dinamik ve kişisel olarak oluşturulan bir reklam.
eCPM The predicted price that Criteo uses to effectively bid on inventory to gain access to the best users per advertiser.

eCPM is calculated using the formula: eCPM = predictiveCTR x CPC x 1000
Maruz Kalan Kullanıcılar Criteo'nun dinamik reklamları gösterebildiği kullanıcıların sayısı.

Dynamic Ads for Facebook/Instagram

Dynamic Ads for Facebook & Instagram powered by Criteo extend the full capabilities of Criteo Dynamic Retargeting across Facebook and Instagram. Boost your campaign performance, and increase sales conversion across Facebook and Instagram by extending Criteo Dynamic Retargeting's unique capabilities to power Facebook Dynamic Ads across desktop and mobile.
Gösterim Bir reklamının bir yayıncının web sitesinde gösterildiği her sefer.
Gösterim Kazanma Oranı Bir reklam veren Criteo OneTag'i sitesinde uyguladığında kullanıcılar takip için etiketlenebilir. Gösterim kazanma oranı, gösterim teklifi sayısı üzerinden kazanılan gösterim sayısını ölçer.
Alt huni Huniyi kullanıcı etkileşimi ve niyetini tanımlamak için kullanmaktayız. Alt hunide olanlar, reklam verenin sitesini son 30 gün içerisinde ziyaret eden etkileşim halindeki kullanıcılardır.
Orta huni Huniyi kullanıcı etkileşimi ve niyetini tanımlamak için kullanmaktayız. Orta hunide olanlar, reklam verenin sitesini 30 günden uzun bir süredir ziyaret etmemiş olan daha az etkileşim halindeki kullanıcılardır.
Doğal reklamlar Yer aldığı platformun biçim ve işleviyle uyumlu olan bir reklamcılık türüdür, kullanıcıya kesintisiz bir deneyim sunar.
Tıklama Sonrası Tıklama sonrası, satışlara ilişkin olarak etkileşim ve hesap verebilirliği ölçmenin en etkili yoludur. Bireyin bannera tıkladığı, web sitesine geri döndüğü ve istenilen eylemi gerçekleştirdiği anlamına gelir. Tıklamanın bir eyleme götürmesi nedeniyle reklam faaliyetinin gerçek değerini belirleyebilmenizi sağlar.
Post View
(or View-through)
Görünteleme sonrası (veya görüntüleme sırasında) reklamın sayfanın herhangi bir yerinde birine gösterilmesi ancak tıklamasının gerekli olmamasıdır. Kullanıcı bannerı görmemiş olabilir ancak yine de satış elde edilir.
Erişim Criteo'nun yayıncı erişimine ilişkin hacim ve ölçek. Erişim ne kadar büyük olursa kullanıcyla alakalı olan bir reklamı o kadar hızlı bir şekilde sunabilir ve satın alma döngüsündeki yeniden etkileşimi teşvik edebiliriz.
Tavsiye Criteo, kullanıcının sitedeyken görmediği tavsiye edilen ürünleri bannerlarda göstererek artımlı değerler ve satışlar sağlamaktadır. Bu tavsiyeler, akıllu ürün linkleri oluşturmak üzere tüm kullanıcı davranışlarının korelasyonu kullanılarak oluşturulur.
ROAS:
Return On Advertising Spend
Bu, online pazarlama kampanyalarının etkililiğini ölçmek için kullanılan reklamcılık harcamnalarına ilişkin yatırım getirisidir. Formül, reklama harcanan her bir $ için ne kadar brüt gelirin gerçekleştirildiğini ölçer (satışın getirdiği dolar / harcanan dolar).
Statik reklamlar Dinamik bannerlardan farklı olarak statik bannerların içeriği önceden hazırlanmıştır; kontrol edebildiğiniz unsur, kullanıcının hangi önceden hazırlanmış seçeneği göreceğini belirleyen koşuldur. Dinamik reklamlara kıyasla bu reklamların CTR ve CR'si daha düşüktür.
Etiketlenen kullanıcı %'si Tarayıcısında Criteo çerezi olan ve dinamik bir şekilde oluşturulan reklamları görebilen site ziyaretçilerinin yüzdesi.
Evrensel Eşleşme Criteo'nun çok sayıda platform üzerinden alakalı ve kesintisiz bir şekilde reklamları gösterebilme yeteneği. Örneğin, bir ürün masaüstünde gören kullanıcıya o ürüne ilişkin dinamik reklamlar akıllı telefon, tablet ve laptoplarında da gösterilir ve böylece kullanıcı etkileşimi ve deneyimi iyileştirilir.
Bu makale yardımcı oldu mu?
0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Bir Zendesk Hizmetidir